Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 10. JAUTĀJUMS

Kas Bībelē teikts par nākotni?

Kas Bībelē teikts par nākotni?

”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.”

(Psalms 37:29.)

”Zeme pastāv mūžīgi nesatricināta.”

(Salamans Mācītājs 1:4.)

”Nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas Kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem.”

(Jesajas 25:8.)

”Tad aklo acis atvērsies, un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis, un mēmo mēle gavilēs, jo ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.”

(Jesajas 35:5, 6.)

”Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.”

(Atklāsmes 21:4.)

 ”Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus. Viņi necels namu, lai citi tur dzīvotu, viņi nedēstīs vīna dārzus, lai citi ēstu to augļus. Bet kā koku mūžs ir arī manas tautas mūžs, un mani izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas.”

(Jesajas 65:21, 22.)