Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 9. JAUTĀJUMS

Kāpēc cilvēkiem jācieš?

Kāpēc cilvēkiem jācieš?

”Es redzēju.., ka ne ātrajam skriešanās sacīkstēs tika piešķirta uzvara un ka ne pašam drošsirdīgākajam karā piekrita uzvara, un ne gudrākajam peļņas darbā maize nedz arī pašiem sapratīgākajiem bagātība un arī ne uzskatu ziņā pašiem attīstītākajiem labvēlība, bet gan, ka viss tas ir atkarīgs no laika un apstākļiem.”

(Salamans Mācītājs 9:11.)

”Viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, un tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir grēkojuši.”

(Romiešiem 5:12.)

”Dieva Dēls tāpēc arī parādījās, lai iznīcinātu Velna darbus.”

(1. Jāņa 3:8.)

”Pār visu pasauli valda ļaunais.”

(1. Jāņa 5:19.)