Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 18. JAUTĀJUMS

Kā var tuvoties Dievam?

Kā var tuvoties Dievam?

”Tu uzklausi lūgšanas! Tādēļ pie Tevis nāk visi mirstīgie.”

(Psalms 65:3.)

”Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.”

(Salamana Pamācības 3:5, 6.)

”Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.”

(Jāņa 17:3.)

”Viņš [Dievs] nav tālu nevienam no mums.”

(Apustuļu darbi 17:27.)

”Es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība aizvien vairāk un vairāk augtu precīzās zināšanās un dziļā izpratnē.”

(Filipiešiem 1:9.)

 ”Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to neatlaidīgi lūdz Dievam, kas nepārmezdams dāsni dod visiem, un tā viņam tiks dota.”

(Jēkaba 1:5.)

”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Mazgājiet rokas, grēcinieki, un dariet skaidras savas sirdis, neizlēmīgie!”

(Jēkaba 4:8.)

”Tā ir mīlestība pret Dievu, ka pildām viņa likumus, un viņa likumi nav apgrūtinoši.”

(1. Jāņa 5:3.)