Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 18. JAUTĀJUMS

Kā var tuvoties Dievam?

Kā var tuvoties Dievam?

”Tu uzklausi lūgšanas! Tādēļ pie Tevis nāk visi mirstīgie.”

(Psalms 65:3.)

”Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.”

(Salamana Pamācības 3:5, 6.)

”Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.”

(Jāņa 17:3.)

”Viņš [Dievs] nav tālu nevienam no mums.”

(Apustuļu darbi 17:27.)

”Es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība aizvien vairāk un vairāk augtu precīzās zināšanās un dziļā izpratnē.”

(Filipiešiem 1:9.)

 ”Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to neatlaidīgi lūdz Dievam, kas nepārmezdams dāsni dod visiem, un tā viņam tiks dota.”

(Jēkaba 1:5.)

”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Mazgājiet rokas, grēcinieki, un dariet skaidras savas sirdis, neizlēmīgie!”

(Jēkaba 4:8.)

”Tā ir mīlestība pret Dievu, ka pildām viņa likumus, un viņa likumi nav apgrūtinoši.”

(1. Jāņa 5:3.)