Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 16. JAUTĀJUMS

Kā pārvarēt raizes?

Kā pārvarēt raizes?

”Met savu nastu uz to Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu; Viņš neļaus ne mūžam taisnajam šaubīties.”

(Psalms 55:23.)

”Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks.”

(Salamana Pamācības 21:5.)

”Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku!”

(Jesajas 41:10.)

”Kurš no jums raizēdamies var pielikt savam mūžam kaut vienu olekti?”

(Mateja 6:27.)

”Neraizējieties par rītdienu, jo rītdien būs citas raizes. Katrai dienai jau ir diezgan pašai savu grūtību.”

(Mateja 6:34.)

 ”Lai jūs pārliecinātos, kas ir svarīgākais.”

(Filipiešiem 1:10.)

”Ne par ko neraizējieties, bet it visā dariet savus lūgumus zināmus Dievam lūgšanās un karstās lūgsnās līdz ar pateicību, un Dieva miers, kas pārspēj visu sapratni, sargās jūsu sirdi un prātu Kristū Jēzū.”

(Filipiešiem 4:6, 7.)