Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 3. JAUTĀJUMS

Kā ir tapusi Bībele?

Kā ir tapusi Bībele?

”Mozus uzrakstīja visus tā Kunga vārdus.”

(2. Mozus 24:4.)

”Daniēls redzēja sapni, un, guļot gultā, viņam acu priekšā atplaiksnījās dažādas parādības. Viņš aprakstīja sapni un atstāstīja parādību galveno saturu.”

(Daniēla 7:1.)

”Kad dzirdējāt no mums Dieva vārdus, jūs tos uzņēmāt nevis kā cilvēku vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kādi tie patiesībā arī ir.”

(1. Tesalonikiešiem 2:13.)

”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācībai.”

(2. Timotejam 3:16.)

”Pravietojumi nekad nav izteikti pēc cilvēku pašu gribas, bet cilvēki, svētā gara vadīti, ir runājuši to, kas nāca no Dieva.”

(2. Pētera 1:21.)