Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 3. JAUTĀJUMS

Kā ir tapusi Bībele?

Kā ir tapusi Bībele?

”Mozus uzrakstīja visus tā Kunga vārdus.”

(2. Mozus 24:4.)

”Daniēls redzēja sapni, un, guļot gultā, viņam acu priekšā atplaiksnījās dažādas parādības. Viņš aprakstīja sapni un atstāstīja parādību galveno saturu.”

(Daniēla 7:1.)

”Kad dzirdējāt no mums Dieva vārdus, jūs tos uzņēmāt nevis kā cilvēku vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kādi tie patiesībā arī ir.”

(1. Tesalonikiešiem 2:13.)

”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācībai.”

(2. Timotejam 3:16.)

”Pravietojumi nekad nav izteikti pēc cilvēku pašu gribas, bet cilvēki, svētā gara vadīti, ir runājuši to, kas nāca no Dieva.”

(2. Pētera 1:21.)