Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 2. JAUTĀJUMS

Kā var iepazīt Dievu?

Kā var iepazīt Dievu?

”Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu tā, kā tas tur ir uzrakstīts; tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tev viss laimēsies.”

(Jozuas 1:8.)

”Viņi lasīja no tās grāmatas, Dieva bauslības, skaidrā valodā; un viņi deva paskaidrojumus tā, ka lasīto visi varēja saprast.”

(Nehemijas 8:8.)

”Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam.., bet kam prāts saistās pie tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. [..] Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.”

(Psalms 1:1—3.)

”Pieskrējis klāt, Filips dzirdēja to [etiopiešu augstmani] lasām pravieti Jesaju un vaicāja: ”Vai tu saproti, ko lasi?” ”Kā gan es to varētu, ja neviens man nepaskaidro?” tas atbildēja.”

(Apustuļu darbi 8:30, 31.)

 ”Viņa neredzamās īpašības — viņa mūžīgais spēks un dievišķība — ir skaidri redzamas jau kopš pasaules radīšanas, jo tās ir saskatāmas radītajā, tāpēc viņiem nav attaisnojuma.”

(Romiešiem 1:20.)

”To visu pārdomā un tajā iedziļinies, lai tava izaugsme būtu skaidri redzama visiem.”

(1. Timotejam 4:15.)

”Būsim vērīgi cits pret citu, lai pamudinātu uz mīlestību un labiem darbiem, un neatstāsim novārtā savas sapulces.”

(Ebrejiem 10:24, 25.)

”Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to neatlaidīgi lūdz Dievam, kas nepārmezdams dāsni dod visiem, un tā viņam tiks dota.”

(Jēkaba 1:5.)