”Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.”

(1. Mozus 3:15.)

”Tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi bijis paklausīgs manam vārdam.”

(1. Mozus 22:18.)

”Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.”

(Mateja 6:10.)

”Dievs, kas dod mieru, drīz satrieks Sātanu zem jūsu kājām.”

(Romiešiem 16:20.)

”Kad viss viņam būs pakļauts, tad arī Dēls pats pakļausies tam, kurš viņam visu pakļāvis, lai Dievs būtu viss visiem.”

(1. Korintiešiem 15:28.)

 ”Solījumi tika doti Ābrahāmam un viņa pēcnācējam. ..tas ir, Kristum. [..] Bet, ja jūs piederat Kristum, jūs patiešām esat Ābrahāma pēcnācēji.”

(Galatiešiem 3:16, 29.)

”Valdīšana pār pasauli tagad pieder mūsu Kungam un viņa Kristum, un viņš valdīs mūžīgi mūžam.”

(Atklāsmes 11:15.)

”Lielais pūķis, senā čūska, ko sauc par Velnu un Sātanu un kas maldina visu pasauli, tika nogāzts, viņš tika nomests zemē, un viņa eņģeļi tika nogāzti kopā ar viņu.”

(Atklāsmes 12:9.)

”Viņš sagrāba pūķi, seno čūsku, kas ir Velns un Sātans, un sasaistīja to uz tūkstoš gadiem.”

(Atklāsmes 20:2.)