Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 15. JAUTĀJUMS

Kā iegūt patiesu laimi?

Kā iegūt patiesu laimi?

”Ir labāki kāpostu virums ar mīlestību nekā barots vērsis ar naidu.”

(Salamana Pamācības 15:17.)

”Es tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu tevi tai ceļā, pa kuru tev jāstaigā.”

(Jesajas 48:17.)

”Laimīgi tie, kas apzinās savas garīgās vajadzības, jo viņiem pieder debesu valstība.”

(Mateja 5:3.)

”Mīli tuvāko kā sevi pašu.”

(Mateja 22:39.)

”Kā jūs gribat, lai cilvēki dara jums, tāpat dariet arī viņiem.”

(Lūkas 6:31.)

”Laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pilda.”

(Lūkas 11:28.)

 ”Pat tad, ja cilvēkam visa kā ir pārpārēm, viņa dzīvība nav atkarīga no tā, kas viņam pieder.”

(Lūkas 12:15.)

”Ja mums ir uzturs, apģērbs un pajumte, tad ar to mums pietiek.”

(1. Timotejam 6:8.)

”Lielāka laime ir dot nekā ņemt.”

(Apustuļu darbi 20:35.)