Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 4. JAUTĀJUMS

Vai Bībele ir zinātniski precīza?

Vai Bībele ir zinātniski precīza?

”Visas upes ietek jūrā, un tomēr jūra nekļūst pilnāka; bet pa to pašu vietu, pa kuru upes tek, tās tek arvienu joprojām.”

(Salamans Mācītājs 1:7.)

”Viņš ir tas, kas izpleš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uzkārtu ne pie kā.”

(Ījaba 26:7.)