Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 7. JAUTĀJUMS

Kas Bībelē ir pravietots par mūsdienām?

Kas Bībelē ir pravietots par mūsdienām?

”Tauta uzbruks tautai un valsts — valstij.. Tas viss būs moku sākums.”

(Mateja 24:7, 8.)

”Parādīsies daudz viltus praviešu, kas daudzus maldinās, un, tā kā pieaugs nelikumība, lielākajā daļā cilvēku mīlestība atdzisīs.”

(Mateja 24:11, 12.)

”Kad jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem, neizbīstieties! Tam visam jānotiek, bet tas vēl nebūs gals.”

(Marka 13:7.)

”Būs stipras zemestrīces, vietu vietām sērgas un bads, un būs šausmu skati un lielas zīmes no debesīm.”

(Lūkas 21:11.)

 ”Pēdējās dienās iestāsies īpaši grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neuzticīgi, bez mīļuma, nepiekāpīgi, apmelotāji, nesavaldīgi, neganti, bez mīlestības pret labo, nodevēji, pārgalvīgi, uzpūtīgi, tādi, kas mīl baudas, nevis Dievu, kas ārēji gan izrāda dievbijību, bet viņu dzīvē tās spēks neparādās.”

(2. Timotejam 3:1—5.)