VĪRI UN TĒVI

”Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens nekad nav ienīdis pats savu miesu, bet gan to sargā un lolo.. [..] Ikviens no jums lai mīl savu sievu kā sevi pašu.”

(Efesiešiem 5:28, 29, 33.)

”Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet gādājiet par tiem, tos audzinot un pamācot tā, kā grib Jehova.”

(Efesiešiem 6:4.)

SIEVAS

”Sieva lai dziļi ciena vīru.”

(Efesiešiem 5:33.)

”Sievas, pakļaujieties vīriem, jo tā pienākas Kungā.”

(Kolosiešiem 3:18.)

 BĒRNI

”Bērni, paklausiet saviem vecākiem Kungā, jo tā darīt ir pareizi. ”Godā tēvu un māti!” — tas ir pirmais bauslis, kam līdzi nāk solījums: ”Lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu uz zemes.””

(Efesiešiem 6:1—3.)

”Bērni, klausiet vecākiem it visā, jo tas patīk Kungam.”

(Kolosiešiem 3:20.)