Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

”Kas grib piederēt tam Kungam, tas lai nāk pie manis!”

Vēlēties būt uzticīgiem Dievam Jehovam vai apgalvot, ka esam viņam uzticīgi, nav tas pats, kas patiešām arī palikt viņam uzticīgiem. To apliecina notikumi, par kuriem var lasīt Bībelē, 2. Mozus grāmatas 20., 24., 32. un 34. nodaļā.

Balstīts uz 2. Mozus 20:1—7; 24:3—18; 32:1—35; 34:1—14.