Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

”Līdz savam pēdējam elpas vilcienam es nenoliegšu pats sev savu nevainību!” (Ījaba 1:1—2:10; Daniēla 6:1—28)

LEJUPIELĀDES IESPĒJAS