Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Titam 3:1—15

3  Vienmēr atgādini, lai viņi pakļaujas un paklausa valdībām un varām, ir gatavi ikvienam labam darbam,  nevienu nenomelno, nav ķildīgi, ir saprātīgi* un pret visiem izturas ar vislielāko lēnprātību.  Jo arī mēs reiz bijām neprātīgi un nepaklausīgi, dzīvojām maldos, dažādu tieksmju un baudu verdzībā, ļaunumā un skaudībā, bijām derdzīgi un nīdām cits citu.  Taču, kad parādījās mūsu Glābēja, Dieva, laipnība un mīlestība pret cilvēkiem  (nevis mūsu taisnības darbu, bet viņa žēlastības dēļ), viņš mūs izglāba ar mazgāšanu, kas mūs darīja dzīvus, un ar atjaunošanu svētajā garā.  Šo garu viņš bagātīgi ir izlējis pār mums ar Jēzus Kristus, mūsu Glābēja, starpniecību,  lai, viņa augstsirdīgās labestības dēļ atzīti par taisniem, mēs kļūtu par mūžīgas dzīves mantiniekiem saskaņā ar savu cerību.  Šie vārdi ir uzticami, un es tevi lūdzu: pastāvīgi runā par to visu ar lielu pārliecību, lai tie, kas ir sākuši ticēt Dievam, vienmēr vērstu savas domas uz labiem darbiem. Tas cilvēkiem ir labi un noderīgi.  Bet neielaidies muļķīgu jautājumu apspriešanā, neaizraujies ar radurakstiem, neiesaisties ķildās un asos strīdos par bauslību, jo tie ir nederīgi un tukši. 10  Ja kāds atbalsta sektas, pamāci viņu vienreiz, tad otrreiz, bet pēc tam novērsies no viņa, 11  zinot, ka šāds cilvēks ir noklīdis no ceļa, grēko un tā pats sevi ir notiesājis. 12  Kad es aizsūtīšu pie tevis Artemu vai Tihiku, dari visu iespējamo, lai ierastos pie manis Nīkopolē, jo tur es esmu nolēmis pārlaist ziemu. 13  Bauslības zinātājam Zēnam un Apollam sagādā visu ceļam nepieciešamo. 14  Bet mūsējie lai mācās darīt labus darbus, rūpējoties par to, bez kā nevar iztikt, tā ka viņi nekļūtu neauglīgi. 15  Visi, kas ir pie manis, tev sūta sveicienus. Sveicini no manis tos, kas ticībā mūs sirsnīgi mīl. Lai Dieva labvēlība ir ar jums visiem!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”piekāpīgi”.