Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Titam 1:1—16

1  Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis pēc ticības, kāda ir Dieva izredzētajiem, un precīzām zināšanām* par patiesību saskaņā ar dievbijību,  balstoties uz cerību iegūt mūžīgu dzīvi, ko Dievs, kas nevar melot, ir apsolījis pirms neatminamiem laikiem,  bet paša noteiktā laikā viņš savu vārdu ir darījis zināmu ar sludināšanu, kas man ir uzticēta pēc mūsu Glābēja, Dieva, pavēles, —  Titam, īstam dēlam mūsu kopīgajā ticībā. Lai Dievs, Tēvs, un Kristus Jēzus, mūsu Glābējs, tev dāvā labvēlību un mieru!  Es tevi atstāju Krētā, lai tu novērstu trūkumus un katrā pilsētā ieceltu vecākos, kā es tev norādīju:  proti, ja ir kāds, kam nav, ko pārmest, vienas sievas vīrs, kam ir ticīgi bērni, kuri nav vainojami trakulīgā uzdzīvē un nav dumpīgi.  Jo pārraugam, kas ir Dieva iecelts pārvaldnieks, jābūt tādam, kam nav, ko pārmest, kas nav ne paštaisns, ne ātrsirdīgs, nav dzērājs, nav varmācīgs, nedz arī tīko pēc negodīgas peļņas,  bet kas ir viesmīlīgs, mīl labo, ir prātīgs, taisns, uzticīgs, savaldīgs,  kas mācot cieši turas pie uzticamā vārda, lai viņš spētu gan pamudināt citus ar veselīgo mācību, gan aizrādīt tiem, kas runā pretī. 10  Jo ir daudz dumpinieku, tukšu runātāju un maldinātāju. It sevišķi tādi ir tie, kas turas pie apgraizīšanas. 11  Šiem ļaudīm jāaizbāž mute, jo viņi grūž postā veselus namus, negodīgas peļņas dēļ mācīdami to, ko nevajag. 12  Kāds no viņiem, viņu pašu pravietis*, ir teicis: ”Krētieši mūždien melo, tie ir mežonīgi zvēri un dīkdienīgi rīmas.” 13  Šī liecība ir patiesa. Tāpēc izsaki viņiem stingrus aizrādījumus, lai viņi būtu veseli ticībā 14  un nepievērstu uzmanību jūdu pasakām un tādu cilvēku likumiem, kuri novēršas no patiesības. 15  Tiem, kas ir tīri, viss ir tīrs, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav tīrs, jo viņu prāts un sirdsapziņa ir aptraipīti. 16  Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet ar saviem darbiem viņu noliedz; tie ir pretīgi, nepaklausīgi un nav derīgi nevienam labam darbam.

Zemsvītras piezīmes

”Precīzām zināšanām”. Gr. epignōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.
Epimenīds, krētiešu dzejnieks, kas dzīvojis VI gs. p.m.ē.