Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Mateja 7:1—29

7  Pārstājiet tiesāt, lai jūs netiktu tiesāti,  jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu tiesās jūs un, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu mērīs jums.  Kāpēc tu skaties uz skabargu sava brāļa acī, bet nepievērs uzmanību baļķim pats savā acī?  Un kā tu vari teikt brālim: ”Ļauj izņemt tev no acs skabargu!”, ja tev pašam acī ir baļķis?  Liekuli! Vispirms izņem baļķi no savas acs, tad tu skaidri redzēsi, kā izņemt skabargu no brāļa acs.  Nedodiet suņiem to, kas ir svēts, un nebārstiet pērles cūkām priekšā, lai tās ar savām kājām nesamīda pērles, nepagriežas un neuzbrūk jums.  Lūdziet — un jums dos, meklējiet — un jūs atradīsiet, klauvējiet — un jums atvērs.  Jo ikviens, kas lūdz, saņem, ikviens, kas meklē, atrod, un ikvienam, kas klauvē, atvērs.  Vai gan starp jums ir kāds, kas savam dēlam, ja tas lūgtu maizi, iedotu akmeni? 10  Vai, ja dēls lūgtu zivi — viņš taču tam nedotu čūsku? 11  Ja pat jūs, būdami ļauni, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs, kas ir debesīs, dos labu tiem, kas viņu lūdz! 12  Tāpēc visu, ko jūs gribat, lai cilvēki dara jums, to dariet viņiem, jo tāda ir bauslības un praviešu* būtība. 13  Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo ceļš, kas ved uz bojāeju, ir plats un ērts un pa to iet daudzi, 14  bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un to atrod tikai nedaudzi. 15  Sargieties no viltus praviešiem, kas nāk pie jums avju drānās, bet patiesībā ir plēsīgi vilki. 16  Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad ir iespējams lasīt vīnogas no ērkšķu krūmiem un vīģes no dadžiem? 17  Tāpat ikviens labs koks nes labus augļus, bet ikviens izpuvis koks — nederīgus augļus. 18  Labs koks nevar nest nederīgus augļus, bet izpuvis koks nevar nest labus augļus. 19  Katru koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. 20  Tik tiešām, jūs pazīsiet tādus cilvēkus pēc augļiem. 21  Debesu valstībā netiks jebkurš, kas man saka: ”Kungs, Kungs!”, bet tikai tas, kas pilda mana debesu Tēva gribu. 22  Tajā dienā daudzi man teiks: ”Kungs, Kungs! Vai mēs neesam pravietojuši tavā vārdā, izdzinuši dēmonus tavā vārdā un darījuši daudz varenu darbu* tavā vārdā?” 23  Un tad es viņiem paziņošu: ”Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet prom no manis, likuma pārkāpēji!” 24  Tāpēc ikviens, kas šos manus vārdus dzird un tiem paklausa, būs kā apdomīgs vīrs, kas bija uzbūvējis savu māju uz klints. 25  Kad lija lietus, cēlās ūdeņi, pūta vēji un triecās pret māju, tā nesabruka, jo tās pamati bija likti uz klints. 26  Bet ikviens, kas šos manus vārdus dzird un tiem neklausa, būs kā nejēga, kas bija uzbūvējis savu māju uz smiltīm. 27  Kad lija lietus, cēlās ūdeņi, pūta vēji un sitās pret māju, tā sabruka, un posts bija liels.” 28  Kad Jēzus bija beidzis runāt, visi ļaudis bija ļoti pārsteigti par to, kā viņš mācīja, 29  jo viņš tos mācīja kā cilvēks, kam ir vara, nevis kā rakstu mācītāji.

Zemsvītras piezīmes

Ar vārdiem ”bauslība un pravieši” ir apzīmēti visi Ebreju raksti — no 1. Mozus līdz Maleahija grāmatai.
Vai ”brīnumu”.