Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Mateja 6:1—34

6  Raugieties, ka jūs nedižojaties ar savu taisnību, lai cilvēki jūs ievērotu, citādi jums nebūs nekādas algas no jūsu Tēva, kas ir debesīs.  Tāpēc, kad tu dod žēlastības dāvanas, nevajag to iepriekš izbazūnēt, kā sinagogās un ielās dara liekuļi, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi, es jums saku: tie jau pilnībā ir saņēmuši savu algu.  Bet, kad tu dod žēlastības dāvanas, lai tava kreisā roka nezina, ko dara labā,  un tavas žēlastības dāvanas lai paliek apslēptas. Tad tavs Tēvs, kas raugās slepenībā, tev atlīdzinās.  Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kam patīk lūgt, stāvot sinagogās un galveno ielu stūros, kur ļaudis tos var redzēt. Patiesi, es jums saku: tie jau pilnībā ir saņēmuši savu algu.  Bet, kad tu lūdz, ieej savā istabā un, aizvēris durvis, lūdz savu Tēvu, kas ir slepenībā. Tad tavs Tēvs, kas raugās slepenībā, tev atlīdzinās.  Lūdzot nesakiet visu laiku vienu un to pašu, kā dara cittautieši, jo tie iedomājas, ka tiks uzklausīti savas daudzvārdības dēļ.  Nekļūstiet tiem līdzīgi, jo Dievs, jūsu Tēvs, zina, kas jums ir vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat.  Tāpēc lūdziet tā: ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts tavs vārds*. 10  Lai nāk tava valstība*. Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.* 11  Dod mums šodien dienišķo maizi 12  un piedod mūsu parādus, tāpat kā mēs esam piedevuši saviem parādniekiem. 13  Un neieved mūs kārdinājumā, bet paglāb mūs no ļaunā.” 14  Ja jūs piedosiet cilvēkiem viņu pārkāpumus, arī jūsu debesu Tēvs jums piedos, 15  bet, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus nepiedosiet, jūsu Tēvs nepiedos arī jūsu pārkāpumus. 16  Kad jūs gavējat, neesiet sadrūmuši kā liekuļi, kas dara neglītu savu seju, lai cilvēki redzētu viņus gavējam. Patiesi, es jums saku: tie jau pilnībā ir saņēmuši savu algu. 17  Bet, kad tu gavē, iezied galvu un mazgā seju, 18  lai tevi redzētu gavējam nevis cilvēki, bet gan Tēvs, kas ir slepenībā. Tad tavs Tēvs, kas raugās slepenībā, tev atlīdzinās. 19  Pārstājiet krāt mantu uz zemes, kur kodes un rūsa to saēd un kur zagļi laužas iekšā un zog. 20  Bet krājiet mantu debesīs, kur ne kodes, ne rūsa to nesaēd un kur zagļi nelaužas iekšā un nezog. 21  Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. 22  Miesas gaismeklis ir acs. Ja nu tava acs raugās skaidri*, visa tava miesa būs gaiša, 23  bet, ja tava acs ir vērsta uz ļaunu*, visa tava miesa būs tumša. Ja nu gaisma, kas ir tevī, ir tumsa, cik gan liela ir šī tumsa! 24  Neviens nevar kalpot diviem kungiem — vai nu viņš vienu nīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam pieķersies un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un bagātībai. 25  Tāpēc es jums saku: pārstājiet raizēties par savu dvēseli* — ko ēdīsiet un ko dzersiet — un par savu miesu — ko vilksiet mugurā. Vai dvēsele nav vērtīgāka par ēdienu un miesa — par apģērbu? 26  Pavērojiet debesu putnus: tie nedz sēj, nedz pļauj, nedz savāc klētīs ražu, tomēr jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat vērtīgāki par putniem? 27  Kurš no jums raizēdamies var pielikt savam mūžam kaut vienu olekti? 28  Un kāpēc jūs raizējaties par apģērbu? Mācieties no lilijām laukā, kā tās aug. Tās nedz nopūlas, nedz vērpj, 29  bet es jums saku, ka pat Salamans* visā savā spožumā nebija tērpts tā kā viena no tām. 30  Ja jau Dievs tā tērpj lauka augus, kas šodien ir, bet rīt tiks iesviesti krāsnī, vai gan viņš vēl jo vairāk neapģērbs jūs, mazticīgie? 31  Tāpēc nekad neraizējieties un nesakiet: ”Ko mēs ēdīsim?” vai: ”Ko dzersim?”, vai: ”Ko vilksim mugurā?” 32  Ar to visu ir pārņemtas citas tautas. Jūsu debesu Tēvs zina, ka jums tas viss ir vajadzīgs. 33  Tāpēc tiecieties vispirms pēc valstības un pēc Dieva taisnības, un tas viss jums tiks dots. 34  Neraizējieties par rītdienu, jo rītdien būs citas raizes. Katrai dienai jau ir diezgan pašai savu grūtību.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”personvārds”. Gr. onoma.
Sk. 4. pielikumu.
Vai ”Lai tava griba notiek kā debesīs, tā arī uz zemes”.
Vai ”ir vērsta uz kaut ko vienu”.
Burt. ”tava acs ir ļauna”.
Vai ”dzīvību”.
Pazīstams arī kā Zālamans.