Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Mateja 28:1—20

28  Pēc sabata, kad ausa nedēļas pirmā diena, Marija Magdalēna un otra Marija nāca apskatīt kapu.  Un, lūk, bija notikusi liela zemestrīce, jo no debesīm bija nolaidies Jehovas eņģelis, viņš bija pienācis, novēlis akmeni un sēdēja uz tā.  Pēc izskata viņš bija kā zibens, un viņa drēbes bija baltas kā sniegs.  Viņu redzēdami, sargi aiz bailēm sāka drebēt un kļuva kā pamiruši.  Bet eņģelis teica sievietēm: ”Nebaidieties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija piesists pie staba.  Viņa te nav, jo viņš ir cēlies augšā, kā jau bija teicis. Nāciet, apskatiet vietu, kur viņš gulēja,  tad ātri ejiet un pastāstiet viņa mācekļiem, ka viņš ir piecēlies no mirušajiem, un sakiet: ”Viņš aizies uz Galileju, kur gaidīs jūs; tur jūs viņu redzēsiet.” Lūk, es jums to esmu pateicis.”  Tās steigšus izgāja no kapa un, baiļu un liela prieka pārņemtas, skrēja to pavēstīt viņa mācekļiem.  Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus un teica: ”Esiet sveicinātas!” Tās piegāja pie viņa, metās zemē un apkampa viņa kājas. 10  Tad Jēzus tām sacīja: ”Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi dodas uz Galileju. Tur viņi mani redzēs.” 11  Kad tās bija prom, daži sargi aizgāja uz pilsētu un pastāstīja virspriesteriem visu, kas bija noticis. 12  Tie, satikušies ar vecākajiem un apspriedušies, iedeva kareivjiem daudz sudraba monētu 13  un teica: ”Sakiet tā: ”Naktī atnāca viņa mācekļi un, kamēr mēs gulējām, viņu izzaga.” 14  Un, ja šīs runas nonāks vietvalža ausīs, mēs viņu pārliecināsim un pasargāsim jūs no nepatikšanām.” 15  Tad tie paņēma sudraba monētas un darīja, kā tiem bija teikts. Un tādas runas jūdu starpā ir izplatītas līdz pat šai dienai. 16  Bet vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. 17  Kad tie viņu ieraudzīja, tie metās zemē, bet daži šaubījās. 18  Pienācis klāt, Jēzus tos uzrunāja: ”Man ir dota visa vara debesīs un uz zemes. 19  Tāpēc ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus — kristījiet tos Tēva, Dēla un svētā gara vārdā 20  un māciet tiem pildīt visu, ko es jums esmu licis. Un es būšu ar jums ik dienas līdz pat šī laikmeta* nobeigumam.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”pasaules kārtības”. Gr. aiṓn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.