Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Mateja 23:1—39

23  Tad Jēzus uzrunāja ļaudis un savus mācekļus:  ”Rakstu mācītāji un farizeji ir ieņēmuši Mozus vietu.  Tāpēc visu, ko viņi jums saka, dariet un pildiet, bet tā, kā viņi dara, gan nedariet, jo viņi runā, bet nedara.  Viņi sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem plecos, bet paši tās negrib ne ar pirkstu kustināt.  Lai ko tie darītu, tie visu dara, lai ļaudis tos ievērotu, — tie palielina savas rakstu kārbiņas* un pagarina apģērba bārkstis.  Viņiem patīk mielastos sēdēt goda vietās un sinagogās priekšējās vietās,  saņemt sveicienus tirgus laukumos un dzirdēt, ka cilvēki viņus sauc par rabi*.  Bet jūs lai nesauc par rabi, jo jums ir tikai viens Skolotājs, turpretī jūs visi esat brāļi.  Tāpat nevienu uz zemes nesauciet par savu tēvu, jo jums ir tikai viens Tēvs — debesīs. 10  Lai jūs nesauc arī par vadītājiem, jo jums ir tikai viens Vadītājs, Kristus. 11  Lielākajam jūsu starpā jābūt jūsu kalpam. 12  Tas, kas sevi paaugstina, tiks pazemots, bet tas, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. 13  Bēdas jums, liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji! Jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēku priekšā. Jūs paši tajā neejat un neļaujat ieiet tiem, kas to vēlas. 14  ——* 15  Bēdas jums, liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji! Jūs šķērsojat jūru un sauszemi, lai kaut vienu cilvēku pievērstu jūdu ticībai, un, kad tas ir noticis, jūsu dēļ viņš kļūst par tādu, kas divreiz vairāk nekā jūs ir pelnījis nonākt Gehennā*. 16  Bēdas jums, aklie ceļveži, kas sakāt: ”Ja kāds zvēr pie tempļa, tas nav nekas, bet, ja kāds zvēr pie tempļa zelta, viņam tas katrā ziņā jāpilda.” 17  Aklie nejēgas! Kas ir svarīgāks — zelts vai templis, kas zeltu ir darījis svētu? 18  Vēl jūs sakāt: ”Ja kāds zvēr pie altāra, tas nav nekas, bet, ja kāds zvēr pie dāvanas, kas ir uz altāra, viņam tas katrā ziņā jāpilda.” 19  Aklie! Kas ir svarīgāks — dāvana vai altāris, kas dāvanu dara svētu? 20  Tāpēc tas, kas zvēr pie altāra, zvēr pie tā un pie visa, kas ir uz tā, 21  un tas, kas zvēr pie tempļa, zvēr gan pie tempļa, gan pie tā, kas tur mājo, 22  un tas, kas zvēr pie debesīm, zvēr pie Dieva troņa un pie tā, kas sēž tronī. 23  Bēdas jums, liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet esat atstājuši bez ievērības svarīgāko bauslībā — taisnīgumu, žēlsirdību un uzticību. Vienu jums vajadzēja darīt, bet arī otru neatstāt bez ievērības. 24  Aklie ceļveži, kas nokāš odu, bet norij kamieli! 25  Bēdas jums, liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji! Jūs mazgājat kausa un bļodas ārpusi, bet iekšpusē tie ir pilni ar alkatību un pārmērībām. 26  Aklais farizej, izmazgā vispirms kausa un bļodas iekšpusi, lai arī ārpuse kļūtu tīra! 27  Bēdas jums, liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji! Jūs atgādināt nobalsinātus kapus, kas no ārpuses izskatās skaisti, bet iekšpusē ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. 28  Tā arī jūs no ārpuses cilvēkiem liekaties taisni, bet iekšā jūs esat pilni liekulības un nelikumības. 29  Bēdas jums, liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji! Jūs ierīkojat praviešu kapus un izrotājat taisno kapenes, 30  un jūs sakāt: ”Ja mēs būtu dzīvojuši tēvu laikos, mēs nebūtu līdz ar viņiem izlējuši praviešu asinis.” 31  Tā jūs liecināt paši pret sevi un atzīstat, ka esat praviešu slepkavu dēli. 32  Tad nu piepildiet savu tēvu grēku mēru! 33  Čūskas, odžu dzimums! Kā jūs izbēgsiet no soda Gehennā? 34  Tāpēc es sūtu pie jums praviešus, gudros un skolotājus. Dažus no tiem jūs nogalināsiet un piekārsiet pie staba, dažus sinagogās pērsiet ar pletnēm un vajāsiet no pilsētas uz pilsētu, 35  un uz jums gulsies vaina par visām taisno asinīm, kas izlietas uz zemes, no taisnā Ābela asinīm līdz pat Zaharjas, Barakija dēla, asinīm, kuru jūs noslepkavojāt starp svētnīcu un altāri. 36  Patiesi, es jums saku: tas viss nāks pār šo paaudzi. 37  Jeruzāleme, Jeruzāleme, praviešu slepkava, kas nomētā ar akmeņiem pie tās sūtītos! Cik bieži es esmu gribējis sapulcināt kopā tavus bērnus, kā vista sapulcina cālēnus zem saviem spārniem! Taču jūs to negribējāt. 38  Lūk, jūsu nams tiek pamests un atstāts jums. 39  Es jums saku: jūs mani no šī brīža vairs neredzēsiet, līdz kamēr jūs teiksiet: ”Svētīts tas, kas nāk Jehovas vārdā!””

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”filaktērijas”. Šādas kārbiņas ar bauslības fragmentiem ebreji nēsāja uz pieres un kreisās rokas kā amuletus.
Pagodinošs jūdaisma skolotāja tituls.
Dažos manuskriptos: ”Bēdas jums, liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji! Jo jūs noēdat atraitņu namus un izrādāties ar garām lūgšanām; tāpēc jūs saņemsiet bargāku sodu.” (Sk. Mt 17:21, zemsv. piez.)
Sk. 10. pielikumu.