Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Mateja 2:1—23

2  Ķēniņa Hēroda* laikā, kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, kas ir Jūdejā, no austrumiem Jeruzālemē ieradās astrologi  un sacīja: ”Kur ir piedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs austrumu zemē redzējām viņa zvaigzni un tagad esam atnākuši viņu godināt*.”  To dzirdēdams, ķēniņš Hērods satraucās, un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.  Sapulcējis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus*, viņš sāka tos izvaicāt, kur bija jāpiedzimst Kristum*.  Tie viņam atbildēja: ”Betlēmē, kas ir Jūdejā, jo tā ir rakstījis pravietis:  ”Un tu, Betlēme Jūdas zemē, nebūt neesi pati necilākā starp Jūdas vadītājiem, jo no tevis nāks vadonis, kas ganīs manu tautu, Izraēlu.””  Tad Hērods slepus ataicināja astrologus, izdibināja no tiem, kad zvaigzne bija parādījusies,  un sūtīja tos uz Betlēmi, sacīdams: ”Ejiet un rūpīgi meklējiet bērnu, un dariet man zināmu, kad būsiet to atraduši, lai arī es varu aiziet un to godināt.”  Uzklausījuši ķēniņu, viņi aizgāja. Bet zvaigzne, ko viņi bija redzējuši jau austrumu zemē, gāja viņiem pa priekšu, līdz apstājās virs vietas, kur bija bērns. 10  Redzot zvaigzni, viņi ļoti priecājās. 11  Kad viņi bija iegājuši namā, viņi ieraudzīja bērnu un tā māti Mariju un, nometušies zemē, to godināja. Tāpat viņi atvēra savas dārgumu lādes un deva tam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres. 12  Bet, sapnī saņēmuši Dieva brīdinājumu neatgriezties pie Hēroda, viņi aizgāja atpakaļ uz savu zemi pa citu ceļu. 13  Kad viņi bija aizgājuši, tad, lūk, Jāzepam sapnī parādījās Jehovas eņģelis un teica: ”Celies, ņem bērnu un tā māti un bēdz uz Ēģipti! Paliec tur, līdz es tev došu ziņu, jo Hērods grib atrast bērnu, lai to nogalinātu.” 14  Tad Jāzeps naktī piecēlās, paņēma bērnu un tā māti un devās uz Ēģipti, 15  kur viņš palika līdz Hēroda nāvei. Tā piepildījās vārdi, ko Jehova ir teicis ar pravieša starpniecību: ”No Ēģiptes es ataicināju savu dēlu.” 16  Tad Hērods, redzēdams, ka astrologi viņu ir piemānījuši, aizsvilās lielās dusmās un pavēlēja nonāvēt Betlēmē un tās apkārtnē visus zēnus līdz divu gadu vecumam, pēc tā laika, ko viņš bija izdibinājis no astrologiem. 17  Tā piepildījās pravieša Jeremijas teiktie vārdi: 18  ”Rāmā ir dzirdama balss, raudas un gaužas vaimanas — Rāhele apraud savus bērnus un nav mierināma, jo viņas bērnu vairs nav.” 19  Kad Hērods bija miris, tad, lūk, Ēģiptē Jāzepam sapnī parādījās Jehovas eņģelis 20  un teica: ”Celies, ņem bērnu un tā māti un ej uz Izraēla zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības*, ir miruši.” 21  Viņš cēlās, ņēma bērnu un tā māti un ieradās Izraēla zemē. 22  Bet, kad viņš izdzirdēja, ka Jūdejā Hēroda vietā valda tā dēls Arhelavs, viņam kļuva bail turp doties. Pēc tam viņš sapnī saņēma Dieva brīdinājumu un aizgāja uz Galileju. 23  Tur nonācis, viņš apmetās pilsētā, ko sauc par Nācareti, lai piepildītos praviešu vārdi: ”Viņu sauks par nācarieti*.”

Zemsvītras piezīmes

T.i., Hēroda Lielā.
Vai ”mesties zemē viņa priekšā”.
Bauslības skaidrotāji un skolotāji Jēzus laikā. Sk. ”Rakstu mācītāji” 21. pielikumā.
Vai ”Mesijam; Svaidītajam”. Sk. ”Kristus” 21. pielikumā.
Burt. ”dvēseles”. Sk. 8. pielikumu.
Acīmredzot no ebr. nēcer, kas nozīmē ”asns; atvase”. Sk. Jes 11:1.