Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Mateja 1:1—25

1  Grāmata par Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, dzīvi*.   Ābrahāmam piedzima Īzāks;Īzākam piedzima Jēkabs;Jēkabam piedzima Jūda un viņa brāļi;   Jūdam no Tamāras piedzima Perecs un Zerahs;Perecam piedzima Hecrons;Hecronam piedzima Rams;   Ramam piedzima Aminādabs;Aminādabam piedzima Nahšons;Nahšonam piedzima Salmons;   Salmonam no Rahābas piedzima Boāss;Boāsam no Rutes piedzima Obeds;Obedam piedzima Isajs;   Isajam piedzima ķēniņš Dāvids.Dāvidam no Ūrijas sievas piedzima Salamans*;   Salamanam piedzima Rehabeāms;Rehabeāmam piedzima Abija;Abijam piedzima Asa;   Asam piedzima Jošafats;Jošafatam piedzima Jorāms;Jorāmam piedzima Usija;   Usijam piedzima Jotāms;Jotāmam piedzima Ahass;Ahasam piedzima Hiskija; 10  Hiskijam piedzima Manase;Manasem piedzima Amons;Amonam piedzima Josija; 11  Josijam piedzima Jehonja un viņa brāļi laikā, kad notika izvešana uz Babiloniju. 12  Pēc izvešanas uz Babiloniju Jehonjam piedzima Šealtiēls;Šealtiēlam piedzima Zerubābels; 13  Zerubābelam piedzima Abihuds;Abihudam piedzima Ēljakīms;Ēljakīmam piedzima Azurs; 14  Azuram piedzima Cadoks;Cadokam piedzima Ahims;Ahimam piedzima Ēlihuds; 15  Ēlihudam piedzima Ēleāzars;Ēleāzaram piedzima Matans;Matanam piedzima Jēkabs; 16  Jēkabam piedzima Jāzeps, Marijas vīrs, un Marija dzemdēja Jēzu, ko sauc par Kristu. 17  Tātad no Ābrahāma līdz Dāvidam bija četrpadsmit paaudzes, no Dāvida līdz izvešanai uz Babiloniju — četrpadsmit paaudzes un no izvešanas uz Babiloniju līdz Kristum — četrpadsmit paaudzes. 18  Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, bet, pirms viņi sāka dzīvot kopā, izrādījās, ka viņa gaida bērnu, ko ieņēmusi svētā gara spēkā. 19  Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams, ka viņai būtu jāpiedzīvo kauns, grasījās slepus no viņas šķirties. 20  Bet, kad viņš to visu bija pārdomājis, sapnī viņam parādījās Jehovas* eņģelis un teica: ”Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies vest Mariju, savu sievu, pie sevis, jo viņas grūtniecība ir no svētā gara. 21  Viņa dzemdēs dēlu, un tu viņu nosauksi par Jēzu*, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem.” 22  Tas viss notika, lai piepildītos vārdi, ko Jehova ir teicis ar pravieša starpniecību: 23  ”Jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un to nosauks par Imanuēlu,” tulkojumā — ”Dievs ir ar mums”. 24  Tad Jāzeps pamodās no miega un darīja tā, kā Jehovas eņģelis bija licis, un viņš veda savu sievu pie sevis. 25  Bet viņam ar to nebija tuvības, kamēr viņai piedzima dēls, un viņš to nosauca par Jēzu.

Zemsvītras piezīmes

”Grāmata par Jēzus Kristus.. dzīvi”. Vai ”Jēzus Kristus.. raduraksti”.
Pazīstams arī kā Zālamans.
Pirmā no 237 vietām, kur šajā tulkojumā parādās Dieva vārds — Jehova. Sk. 2. pielikumu.
Ebr. Jēšūa, kas nozīmē ”Jehova ir glābšana”.