Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Marka 16:1—20

16  Kad sabats bija pagājis, Marija Magdalēna, Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržvielas, lai ietu un ieziestu mirušo.  Nedēļas pirmajā dienā ļoti agri, saulei lecot, viņas tuvojās kapam  un savā starpā runāja: ”Kas mums novels akmeni no kapa ieejas?”  Bet, pacēlušas acis, viņas pamanīja, ka akmens ir novelts, kaut arī tas bija ļoti liels.  Kad viņas bija iegājušas kapavietā, viņas ieraudzīja labajā pusē sēžam kādu jaunekli garā, baltā tērpā un pārsteigumā sastinga.  Tas viņām sacīja: ”Nebrīnieties! Jūs meklējat nācarieti Jēzu, kas bija piesists pie staba, bet viņš ir cēlies augšā, viņa te nav. Lūk, vieta, kur viņš bija guldīts.  Ejiet un sakiet viņa mācekļiem un Pēterim: ”Viņš aizies uz Galileju, kur gaidīs jūs; tur jūs viņu redzēsiet, kā jau viņš jums ir teicis.””  Tad viņas izgāja ārā no kapavietas un skrēja prom, drebēdamas un dziļa satraukuma pārņemtas. Viņas nevienam neko nestāstīja, jo bija izbijušās.* GARAIS NOBEIGUMS  Nedēļas pirmajā dienā agri no rīta, pēc savas augšāmcelšanas, viņš vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras viņš bija izdzinis septiņus dēmonus. 10  Viņa aizgāja un to pastāstīja tiem, kas bija bijuši kopā ar Jēzu un kas sēroja un raudāja. 11  Bet, izdzirdējuši, ka viņš atkal ir dzīvs un viņu ir redzējusi, tie neticēja. 12  Pēc tam viņš citā izskatā parādījās diviem mācekļiem, kas bija ceļā un gāja uz laukiem. 13  Viņi atgriezās un pastāstīja par to pārējiem, bet arī viņiem tie neticēja. 14  Vēlāk viņš parādījās tiem vienpadsmit, kad tie bija atlaidušies pie galda, un nosodīja tos par neticību un stūrgalvību, jo mācekļi nebija ticējuši tiem, kas viņu bija redzējuši pēc augšāmcelšanas. 15  Viņš tiem teica: ”Ejiet pa visu pasauli un sludiniet labo vēsti visai radībai. 16  Tas, kas ticēs un kristīsies, tiks izglābts, bet tas, kas neticēs, tiks notiesāts. 17  Ticīgos pavadīs šādas zīmes: manā vārdā tie izdzīs dēmonus, tie runās svešās valodās, 18  ņems rokās čūskas, un, ja tie iedzers kaut ko indīgu, tiem nenotiks nekas ļauns. Tie uzliks rokas slimajiem, un slimie izveseļosies.” 19  Kad Kungs Jēzus bija beidzis ar tiem runāt, viņš tika uzņemts debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas. 20  Tad mācekļi gāja un visur sludināja, bet Kungs tiem palīdzēja un apstiprināja vēsti ar dažādām zīmēm.

Zemsvītras piezīmes

Autoritatīvi Bībeles manuskripti beidzas ar 8. pantā lasāmajiem vārdiem. Dažos senos manuskriptos tiem seko tālāk lasāmais garais nobeigums, bet dažos jaunākos manuskriptos — īsais. Neviens no abiem nobeiguma variantiem nav uzskatāms par autentisku Svēto Rakstu daļu.