Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Marka 13:1—37

13  Viņam izejot no tempļa, viens no mācekļiem viņam teica: ”Skolotāj, skaties! Kādi akmeņi un kādas ēkas!”  Taču Jēzus viņam atbildēja: ”Vai redzi šīs varenās ēkas? Pat akmens uz akmens te nepaliks, viss tiks sagrauts.”  Kad viņš sēdēja Eļļas kalnā, no kura ir redzams templis, Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs, būdami ar viņu vieni paši, jautāja:  ”Saki mums: kad tas notiks, un kāda zīme liecinās, ka tas viss tuvojas nobeigumam?”  Tad Jēzus tiem sāka stāstīt: ”Skatieties, lai neviens jūs nemaldina.  Daudzi nāks, izmantodami manu vārdu, un sacīs: ”Es tas esmu,” — un viņi daudzus maldinās.  Un, kad jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem, neizbīstieties! Tam visam jānotiek, bet tas vēl nebūs gals.  Jo tauta uzbruks tautai un valsts — valstij, vietu vietām būs zemestrīces, un būs arī bads. Tas būs moku* sākums.  Bet jūs uzmanieties! Manis dēļ jūs nodos tiesās, sitīs sinagogās un liks jums stāties pārvaldnieku un ķēniņu priekšā viņiem par liecību. 10  Un labajai vēstij vispirms jātiek sludinātai visām tautām. 11  Bet, kad tie jūs vedīs nodot, iepriekš neraizējieties, ko jūs teiksiet. Sakiet to, kas jums tajā stundā tiks dots, jo runāsiet nevis jūs, bet svētais gars. 12  Brālis nodos nāvē brāli, un tēvs bērnu, bērni nostāsies pret vecākiem un kļūs vainīgi to nāvē, 13  un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Bet tas, kas izturēs līdz galam, tiks izglābts. 14  Kad jūs ieraudzīsiet negantību, kas nes iznīcību, stāvam, kur tai nenāktos būt (lai lasītājs liek lietā spriestspēju!), tad lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos. 15  Lai tas, kas ir uz mājas jumta, nekāpj lejā un neiet mājā kaut ko paņemt, 16  un tas, kas ir tīrumā, lai negriežas atpakaļ paņemt savas drēbes. 17  Cik grūti tajās dienās būs grūtniecēm un mātēm ar zīdaiņiem! 18  Lūdziet, lai tas nenotiek ziemā, 19  jo tajās dienās būs tāds posts, kāda nav bijis no Dieva radītās pasaules sākuma līdz šim laikam un arī vairs nebūs. 20  Ja Jehova tās dienas nesaīsinātu, tad neviens cilvēks neizglābtos. Bet izredzēto dēļ, ko viņš ir izredzējis, viņš tās dienas saīsinās. 21  Ja kāds jums tad sacīs: ”Lūk, te ir Kristus!” vai: ”Lūk, tur viņš ir!”, tad neticiet. 22  Jo parādīsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs zīmes un brīnumus, lai, ja tas būtu iespējams, maldinātu izredzētos. 23  Tāpēc uzmanieties! Es jūs par to visu jau esmu brīdinājis. 24  Bet tajās dienās, pēc tā posta, saule aptumsīs, mēness pārstās spīdēt, 25  zvaigznes kritīs no debesīm un spēki, kas ir debesīs, tiks satricināti. 26  Un tad varēs redzēt Cilvēka dēlu nākam mākoņos ar lielu spēku un godu. 27  Tad viņš izsūtīs eņģeļus un sapulcēs savus izredzētos no četriem vējiem — no zemes malas līdz debesu malai. 28  Mācieties, piemēram, no vīģes koka: tiklīdz tā zari pildās sulām un salapo, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. 29  Tāpat, kad jūs redzat to visu notiekam, ziniet, ka viņš ir tuvu, pie durvīm. 30  Patiesi, es jums saku: šī paaudze nezudīs, līdz tas viss būs noticis. 31  Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. 32  To dienu vai stundu nezina neviens, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, bet tikai Tēvs. 33  Esiet vērīgi, esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad pienāks noliktais laiks! 34  Tas ir tāpat kā ar cilvēku, kas devās ceļā uz citu zemi un atstāja savu namu kalpu pārziņā, piešķirdams ikvienam savu uzdevumu, un pavēlēja durvju sargam būt modram. 35  Tad nu esiet modri, jo jūs nezināt, kad nama saimnieks nāks — vakarā, pusnaktī, gaiļos vai agri no rīta* —, 36  lai, pēkšņi ierazdamies, viņš jūs neatrastu guļam. 37  Bet to, ko es saku jums, es saku visiem: esiet modri!”

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”dzemdību sāpju”.
Pēc nakts iedalījuma sardzēs, kāds bija pieņemts grieķu un romiešu vidū, ”vakars” bija pirmā sardze (aptuveni no saulrieta līdz deviņiem vakarā), ”pusnakts” bija otrā sardze (no deviņiem vakarā līdz pusnaktij), ”gaiļi” bija trešā sardze (no pusnakts līdz trijiem rītā), ”agri no rīta” bija ceturtā sardze (no trijiem rītā līdz saullēktam).