Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Filemonam 1:1—25

 Pāvils, kas ir ieslodzīts Kristus Jēzus dēļ, un Timotejs, mūsu brālis, Filemonam, mūsu mīļajam darbabiedram,  māsai Apfijai un mūsu cīņasbiedram Arhipam, kā arī draudzei, kas ir tavā namā.  Lai Dievs, mūsu Tēvs, un Kungs Jēzus Kristus jums dāvā labvēlību un mieru!  Es arvien pateicos savam Dievam, kad tevi pieminu savās lūgšanās,  jo dzirdu par tavu ticību Kungam Jēzum un par mīlestību, kāda tev ir pret viņu un visiem svētajiem,  un lūdzu, lai tava līdzdalība ticībā tevi pamudinātu atzīt visu labo, ko esam saņēmuši caur Kristu.  Man bija liels prieks un mierinājums dzirdēt par tavu mīlestību, jo tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto sirdis.  Tāpēc, lai gan Kristū man ir pilnīgas tiesības tev pavēlēt rīkoties tā, kā ir pareizi,  es tevi labāk mīlestībā lūdzu tāds, kāds esmu, — es, Pāvils, vecs vīrs, tagad arī ieslodzītais Kristus Jēzus dēļ. 10  Es tevi lūdzu par savu bērnu Onēzimu, par kura tēvu esmu kļuvis, būdams važās. 11  Kādreiz viņš tev nebija derīgs, bet tagad viņš ir noderīgs kā tev, tā man. 12  Viņu es sūtu atpakaļ pie tevis, viņu, ko es no sirds mīlu. 13  Es viņu labprāt paturētu šeit pie sevis, lai viņš man arī turpmāk kalpotu tavā vietā, kamēr atrodos ieslodzījumā labās vēsts dēļ, 14  bet es negribu neko darīt bez tavas piekrišanas, lai tavs labais darbs tiktu veikts nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi. 15  Varbūt tieši tādēļ viņš kādu brīdi bija prom, lai tu viņu atgūtu uz visiem laikiem, 16  ne vairs kā vergu, bet kā kaut ko vairāk — kā brāli, kas ir mīļš, jo īpaši man, bet daudz vairāk tev gan kā vergs, gan kā brālis Kungā. 17  Tāpēc, ja tu mani uzskati par savu ticības biedru, uzņem viņu laipni, tāpat kā tu uzņemtu mani. 18  Un, ja viņš tev ir nodarījis kaut ko ļaunu vai palicis parādā, pieskaiti to man. 19  Es, Pāvils, rakstu ar savu roku: es tev atlīdzināšu (nemaz nerunājot par to, ka tu man esi parādā pats sevi). 20  Jā, brāli, es labprāt saņemtu no tevis šādu palīdzību Kungā — atspirdzini manu sirdi Kristū! 21  Esmu pārliecināts, ka tu paklausīsi, tāpēc es tev rakstu, zinādams, ka tu darīsi vēl vairāk, nekā es saku. 22  Tāpat arī sagatavo man vietu, kur apmesties, jo es ceru, ka, pateicoties jūsu lūgšanām, tikšu jums atdāvināts. 23  Tevi sveicina Epafra, mans ieslodzījuma biedrs vienotībā ar Kristu Jēzu, 24  kā arī mani darbabiedri Marks, Aristarhs, Dēma un Lūka. 25  Lai Kunga Jēzus Kristus labvēlība ir ar jūsu garu!

Zemsvītras piezīmes