Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Ebrejiem 9:1—28

9  Arī iepriekšējam līgumam bija savi priekšraksti par kalpošanu* un sava svētnīca uz zemes.  Bija uzcelts pirmais telts nodalījums, kurā atradās gaismeklis, kā arī galds un uz tā izliktās maizes*; to sauc par svēto vietu.  Bet aiz otrā priekškara bija telts nodalījums, ko sauc par vissvētāko vietu.  Tur bija zelta kvēpināmais trauks un līguma šķirsts, kas pilnībā bija pārklāts ar zeltu, un tajā bija ievietots zelta trauks ar mannu, kā arī uzplaukušais Ārona zizlis un līguma plāksnes,  bet uz tā atradās diženie ķerubi, kas apēnoja samierināšanas vāku. Taču patlaban nav īstais brīdis sīki par to runāt.  Tādā veidā tas viss bija uzcelts. Pirmajā telts nodalījumā vienmēr mēdz ieiet priesteri, lai veiktu kalpošanas* pienākumus,  bet otrajā nodalījumā reizi gadā ieiet vienīgi augstais priesteris, turklāt ne bez asinīm, ko viņš upurē par sevi un par tautas grēkiem, kuri izdarīti aiz nezināšanas.  Tā svētais gars skaidri parāda, ka, pastāvot pirmajai teltij, ceļš uz svēto vietu vēl nebija atklājies.  Šī telts ir uzskatāms piemērs, kas attiecas uz tagadējo laiku, un saskaņā ar šo kārtību tiek nestas dāvanas un upuri, kuri tomēr nespēj dot upurētājam* pilnīgi tīru sirdsapziņu. 10  Tiem ir saistība tikai ar ēdieniem, dzērieniem un dažādām iegremdēšanām*. Tās bija likuma prasības, kas attiecās uz miesu un bija spēkā līdz laikam, kad bija paredzēts ieviest pareizo kārtību. 11  Bet Kristus, atnācis kā augstais priesteris, lai nodrošinātu to labo, kas tagad jau ir piepildījies, iegāja lielākajā un pilnīgākajā teltī, kas nav rokām celta, tas ir, nepieder šeit radītajam. 12  Viņš iegāja svētajā vietā nevis ar āžu un jaunu buļļu, bet pats ar savām asinīm reizi par visām reizēm un sagādāja mums mūžīgu glābšanu. 13  Ja jau āžu un buļļu asinis un teles pelni, ar ko tiek apslacīti aptraipītie, svētī viņus, attīrot miesu, 14  cik daudz vairāk Kristus asinis, kurš mūžīga gara spēkā sevi bezvainīgu ir upurējis Dievam, attīrīs mūsu sirdsapziņu no mirušiem darbiem, lai mēs kalpotu* dzīvajam Dievam! 15  Tāpēc viņš ir kļuvis par jauna līguma starpnieku, lai aicinātie varētu saņemt solījumu par mūžīgu mantojumu, jo viņš ar savu nāvi tos uz izpirkuma pamata ir atbrīvojis no iepriekšējā līguma laikā izdarītajiem pārkāpumiem. 16  Jo, kur ir līgums*, līguma slēdzējam* ir jāmirst. 17  Līgums ir saistošs tikai pēc nāves, jo, kamēr līguma slēdzējs ir dzīvs, tas nav spēkā. 18  Tāpēc arī iepriekšējais līgums netika apstiprināts bez asinīm. 19  Kad Mozus visai tautai bija pavēstījis visus bauslības likumus, viņš paņēma jaunu buļļu un āžu asinis kopā ar ūdeni, kā arī koši sarkanu vilnu un izopu un apslacīja gan pašu grāmatu, gan visu tautu, 20  sacīdams: ”Šīs ir tā līguma asinis, kuru Dievs jums ir pavēlējis ievērot.” 21  Arī telti un visus kalpošanas piederumus viņš tāpat apslacīja ar asinīm. 22  Tātad pēc bauslības gandrīz viss tiek attīrīts ar asinīm, un bez asins izliešanas nav piedošanas. 23  Tāpēc šādi bija jāattīra debesu lietu simboliskie atveidi, bet pašām debesu lietām ir vajadzīgi daudz labāki upuri. 24  Jo Kristus iegāja nevis rokām celtā svētā vietā, kas veidota pēc īstās parauga, bet gan pašās debesīs, lai tagad mūsu dēļ parādītos Dieva priekšā. 25  Tas nebija tādēļ, lai viņš sevi bieži upurētu, līdzīgi tam, kā augstais priesteris gadu no gada ieiet svētajā vietā ar svešām asinīm, 26  citādi kopš pasaules pirmsākumiem viņam būtu nācies bieži ciest. Bet tagad, laikmetu* beigās, viņš ir parādījies reizi par visām reizēm, lai, upurējot sevi, iznīcinātu grēku. 27  Un, kā cilvēkiem paredzēts mirt tikai vienreiz, bet pēc tam saņemt spriedumu, 28  tā arī Kristus ir upurēts reizi par visām reizēm, lai nestu daudzu grēkus; bet, kad viņš parādīsies otrreiz, tas nebūs grēka dēļ, un viņu redzēs tie, kas ar ilgām gaida, ka viņš tos glābs.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”svēto kalpošanu”.
Vai ”skatāmās maizes”. Sk. ”Dieva priekšā noliktās maizes” 21. pielikumā.
Vai ”svētās kalpošanas”.
Vai ”tam, kurš veic svētu kalpošanu”.
Runa ir par cilvēku un priekšmetu ceremoniālu attīrīšanu saskaņā ar Mozus bauslības prasībām.
Vai ”veiktu svētu kalpošanu”.
Sk. 12. pielikumu.
Vai ”starpniekam”.
Vai ”pasaules kārtību”. Gr. aiṓn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.