Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Ebrejiem 8:1—13

8  Bet galvenais, par ko mēs runājam, ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas ir apsēdies labajā pusē Varenā tronim debesīs,  kalpotājs, kurš darbojas svētajā vietā* un patiesajā teltī, ko ir uzcēlis Jehova, nevis cilvēks.  Ikviens augstais priesteris taču tiek iecelts, lai nestu dāvanas un upurus, tāpēc bija vajadzīgs, ka arī viņam būtu kaut kas, ko upurēt.  Ja viņš būtu uz zemes, viņš nebūtu priesteris, jo te jau ir citi, kas ziedo dāvanas pēc bauslības.  Tie veic kalpošanu*, kas ir debesu lietu simbolisks atveids un ēna. Tāpat arī Mozus, kad grasījās celt telti, saņēma Dieva norādījumu: ”Skaties, lai tu visu darītu pēc tā parauga, kas tev tika parādīts kalnā.”  Bet tagad Jēzum ir uzticēta izcilāka kalpošana, jo viņš ir arī starpnieks labākam līgumam, kas ir likumīgi pamatots uz labākiem solījumiem.  Ja pirmais līgums būtu bijis nevainojams, nebūtu bijis vajadzīgs otrs.  Jo viņš pārmet tautai, teikdams: ””Lūk, nāk dienas,” saka Jehova, ”kad es noslēgšu jaunu līgumu ar Izraēla namu un Jūdas namu.  Tas nebūs tāds līgums kā tas, ko es noslēdzu ar viņu tēviem dienā, kad es viņus paņēmu aiz rokas, lai izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi nepalika uzticīgi manam līgumam, un tāpēc viņi man vairs nerūp,” saka Jehova.” 10  ””Jo šāds ir līgums, ko es pēc tām dienām slēgšu ar Izraēla namu,” saka Jehova. ”Es likšu savus likumus viņu prātā un rakstīšu tos viņu sirdī. Un es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta. 11  Un neviens vairs nemācīs savu tuvāko un savu brāli, sakot: ”Iepazīsti Jehovu!” Jo visi mani pazīs, no maza līdz lielam. 12  Es būšu žēlsirdīgs pret viņu netaisnīgajiem darbiem un vairs nepieminēšu viņu grēkus.”” 13  Runādams par ”jaunu līgumu”, viņš iepriekšējo ir atzinis par savu laiku nodzīvojušu. Bet tas, kas savu laiku ir nodzīvojis un kļūst vecs, drīz izzudīs.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”svētajās [vietās]”. Šeit attiecas uz vissvētāko vietu. Sk. arī 9:8, 12, 24, 25; 10:19; 13:11.
Vai ”svētu kalpošanu”. Sk. Mt 4:10, zemsv. piez.