Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ebrejiem 4:1—16

4  Tad nu, tā kā solījums ieiet viņa atpūtā joprojām ir spēkā, piesargāsimies, lai kāds no jums neizrādītos tā necienīgs.  Jo arī mums ir stāstīta labā vēsts, tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds viņiem nenāca par labu, tāpēc ka viņi nebija vienoti ticībā ar tiem, kas to uzklausīja.  Bet mēs, kas ticam, ieejam atpūtā, par kuru viņš ir teicis: ”Tā nu es zvērēju savās dusmās: ”Tie neieies manā atpūtā,”” — kaut arī viņa darbi bija pabeigti jau kopš pasaules pirmsākumiem.  Kādā vietā viņš par septīto dienu ir sacījis šādi: ”Un septītajā dienā Dievs atpūtās no visiem saviem darbiem,”  un šajā vietā atkal: ”Tie neieies manā atpūtā.”  Tā kā dažiem vēl atliek tajā ieiet, bet tie, kam labā vēsts tika sludināta pirmajiem, nav iegājuši nepaklausības dēļ,  viņš no jauna nosaka kādu dienu, pēc ilga laika Dāvida psalmā teikdams: ”Šodien,” — kā jau iepriekš bija minēts: ”Šodien, ja dzirdat viņa balsi, nenocietiniet savas sirdis.”  Jo, ja Jozua viņus būtu ievedis atpūtas vietā, Dievs vēlāk nebūtu runājis par citu dienu.  Tātad Dieva tautai ir paredzēta vēl kāda sabata atpūta. 10  Jo tas, kas iegājis Dieva atpūtā, arī pats atpūšas no saviem darbiem, tāpat kā Dievs no saviem. 11  Tāpēc darīsim visu iespējamo, lai ieietu šajā atpūtā un neviens tādā pašā veidā nekristu nepaklausībā. 12  Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, tas ir asāks par jebkuru divasmeņu zobenu un duras tik dziļi, ka atdala dvēseli un garu, locītavas un kaulu smadzenes, un spēj izvērtēt sirds domas un nolūkus. 13  Un nekas no radītā nav apslēpts viņa skatienam, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm — viņam mēs sniegsim norēķinu. 14  Tā kā mums ir izcils augstais priesteris, kas ir iegājis debesīs, Jēzus, Dieva Dēls, nepārstāsim viņu apliecināt. 15  Jo mums nav tāds augstais priesteris, kas nespēj just mums līdzi mūsu vājībās, bet gan tāds, kas ir visādi pārbaudīts, tāpat kā mēs, tikai viņš bija bez grēka. 16  Tāpēc tuvosimies augstsirdīgās labestības tronim ar drosmi savā runā, lai saņemtu žēlastību un rastu augstsirdīgu labestību, kad mums ir vajadzīga palīdzība.

Zemsvītras piezīmes