Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ebrejiem 3:1—19

3  Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, pievērsiet uzmanību apustulim un augstajam priesterim, ko mēs apliecinām, — Jēzum.  Viņš bija uzticīgs tam, kurš viņu iecēla, tāpat kā Mozus tāds bija visā tā namā*.  Un viņš ir lielākas slavas cienīgs nekā Mozus, jo tam, kurš namu uzceļ, pienākas lielāks gods nekā pašam namam.  Protams, katru namu kāds ir cēlis, bet tas, kas ir uzcēlis visu, ir Dievs.  Un Mozus kā kalps bija uzticams visā viņa namā par liecību tam, kam bija jātiek teiktam vēlāk,  bet Kristus bija uzticams kā Dēls, kas iecelts pār viņa namu. Mēs esam viņa nams, ja vien līdz galam saglabājam drosmi savā runā un cerību, ar ko lepojamies.  Tāpēc, kā saka svētais gars: ”Šodien, ja dzirdat viņa balsi,  nenocietiniet savas sirdis kā tad, kad es tiku ļoti sadusmots, pārbaudījuma dienā tuksnesī,  kad jūsu tēvi mani izaicināja un pārbaudīja, kaut arī bija redzējuši manus darbus četrdesmit gadus. 10  Tāpēc mani pārņēma dziļa nepatika pret šo paaudzi un es teicu: ”Savā sirdī viņi vienmēr novēršas no manis, un manus ceļus viņi nav iepazinuši.” 11  Tā nu es zvērēju savās dusmās: ”Tie neieies manā atpūtā.”” 12  Uzmanieties, brāļi, ka nevienam no jums sirds nekļūtu ļauna un neticīga, jums atkāpjoties no dzīvā Dieva! 13  Bet katru dienu iedrošiniet cits citu, kamēr vēl turpinās laiks, ko sauc par ”šodienu”, lai nevienu no jums nenocietinātu grēka maldinošais spēks. 14  Jo mums ir dalība Kristū vienīgi tad, ja sākotnējo pārliecību saglabājam stipru līdz galam, 15  kā ir sacīts: ”Šodien, ja dzirdat viņa balsi, nenocietiniet savas sirdis kā tad, kad viņš tika ļoti sadusmots.” 16  Kas bija tie, kuri dzirdēja un tomēr viņu ļoti sadusmoja? Vai gan ne visi tie, kas Mozus vadībā izgāja no Ēģiptes? 17  Un pret ko Dievs četrdesmit gadus izjuta dziļu nepatiku? Vai ne pret tiem, kas grēkoja un nomira tuksnesī? 18  Un kam viņš zvērēja, ka tie neieies viņa atpūtā? Vai ne tiem, kas bija nepaklausīgi? 19  Tātad mēs redzam, ka tie nevarēja ieiet neticības dēļ.

Zemsvītras piezīmes

T.i., Dieva draudzē.