Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Ebrejiem 2:1—18

2  Tāpēc mums jāpievērš īpaša uzmanība dzirdētajam, lai mēs netiktu aizskaloti projām.  Tā kā caur eņģeļiem runātais vārds ir izrādījies nesatricināms un katrs pārkāpums un nepaklausība ir saņēmusi taisnīgu sodu,  kā gan mēs izglābsimies, ja esam nevērīgi pret tik izcilu glābšanu, par ko sākumā ir runājis mūsu Kungs un ko mums ir apstiprinājuši tie, kuri viņu dzirdēja,  arī Dievam par to liecinot ar zīmēm, brīnumiem, dažādiem vareniem darbiem un svēto garu, ko viņš ir izdalījis pēc savas gribas?  Ne jau eņģeļiem viņš ir pakļāvis nākamo pasauli*, par kuru mēs runājam.  Bet kāds kaut kur ir liecinājis: ”Kas ir cilvēks, ka tu viņu atceries, vai cilvēka dēls, ka tu par viņu gādā?  Tu padarīji viņu mazliet zemāku par eņģeļiem, tu vainagoji viņu ar slavu un godu un iecēli pār savu roku darbu.  Visu tu esi pakļāvis zem viņa kājām.” Pakļaudams viņam visu, Dievs neko nav atstājis viņam nepakļautu. Tiesa, pagaidām mēs vēl neredzam, ka viss viņam ir pakļauts.  Bet mēs redzam, ka Jēzus, kas bija padarīts mazliet zemāks par eņģeļiem, tagad ir vainagots ar slavu un godu, jo ir cietis līdz nāvei. Tā pēc Dieva augstsirdīgās labestības viņš ir izcietis nāvi par visiem. 10  Jo pienācās, ka tas, kura dēļ un caur kuru viss pastāv, vedot daudzus dēlus godā, viņu glābšanas Pamatlicēju* ciešanās padara pilnīgu. 11  Jo visi — gan tas, kas svētī, gan tie, ko svētī, — ir no viena, tāpēc viņš nekaunas tos saukt par brāļiem, 12  sacīdams: ”Es pavēstīšu tavu vārdu* saviem brāļiem, draudzes vidū es tev dziedāšu slavas dziesmas.” 13  Un atkal: ”Es paļaušos uz viņu.” Un atkal: ”Lūk, es un bērni, ko Jehova man devis.” 14  Bet, tā kā šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat kļuva par miesu un asinīm, lai ar savu nāvi iznīcinātu to, kas spēj nonāvēt, tas ir, Velnu, 15  un lai atbrīvotu visus, kas aiz bailēm no nāves visu mūžu ir bijuši verdzībā. 16  Jo viņš jau palīdz nevis eņģeļiem, bet Ābrahāma pēcnācējiem. 17  Tāpēc viņam visā bija jātop līdzīgam brāļiem, lai viņš kļūtu par žēlsirdīgu un uzticamu augsto priesteri kalpošanā Dievam un nestu samierināšanas upuri par ļaužu grēkiem. 18  Tā kā viņš pats ir cietis, kad tika pārbaudīts, viņš spēj palīdzēt tiem, kas tiek pārbaudīti.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”apdzīvoto zemi”.
Sk. ”Pamatlicējs” 21. pielikumā.
Vai ”personvārdu”. Gr. ónoma.