Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ebrejiem 13:1—25

13  Lai brāļu mīlestība jūsu starpā nebeidzas!  Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži tādā veidā, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus.  Paturiet prātā tos, kas ir važās, it kā jūs būtu nebrīvē kopā ar tiem, un tos, pret kuriem izturas nežēlīgi, jo jūs paši arī esat miesā*.  Ikviens lai godā laulību, un laulības gulta lai ir neaptraipīta, jo Dievs tiesās netiklos un laulības pārkāpējus.  Lai jūsu dzīvē nav vietas mantkārībai! Esiet apmierināti ar to, kas jums ir, jo viņš ir teicis: ”Es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu,” —  tā ka mēs, paļāvības pilni, varam teikt: ”Jehova ir mans palīgs, es nebaidīšos. Ko gan cilvēks var man nodarīt?”  Atcerieties savus vadītājus, kas jums ir stāstījuši Dieva vārdu, un, pārdomājot, kāds ir viņu rīcības iznākums, sekojiet viņu ticībai!  Jēzus Kristus ir nemainīgs vakar un šodien, un mūžīgi.  Nepieļaujiet, ka jūs aizmaldītos prom dažādu svešu mācību dēļ! Labāk ir stiprināt sirdi ar augstsirdīgu labestību nekā ar ēdienu*, kas neko nedod tiem, kuri ar to ir aizrāvušies. 10  Mums ir altāris, no kura nav tiesību ēst tiem, kas kalpo* teltī. 11  Dzīvnieki, kuru asinis augstais priesteris ienes svētajā vietā kā ziedojumu par grēkiem, taču tiek sadedzināti ārpus nometnes, 12  tāpēc arī Jēzus ir cietis ārpus vārtiem, lai darītu cilvēkus svētus ar savām asinīm. 13  Tad nu iziesim pie viņa ārpus nometnes, nesdami tādu pašu negodu kā viņš, 14  jo šeit mums nav paliekošas pilsētas, bet mēs dedzīgi tiecamies pēc tās, kas vēl būs. 15  Vienmēr nesīsim caur viņu Dievam slavas upuri, tas ir, lūpu augli, atklāti vēstīdami viņa vārdu*. 16  Neaizmirstiet arī darīt labu un dalīties ar citiem, jo tādi upuri Dievam ir patīkami. 17  Esiet paklausīgi saviem vadītājiem un esiet tiem padevīgi, tāpēc ka viņi, kam būs jādod norēķins, ir nomodā, gādājot par jūsu dvēselēm, — tad viņi to varēs darīt ar prieku, nevis nopūzdamies, jo tas jums nāktu par ļaunu. 18  Lūdziet par mums Dievu! Mēs esam pārliecināti, ka mums ir tīra sirdsapziņa, jo mēs it visā vēlamies rīkoties godīgi. 19  Bet jo īpaši es jūs mudinu lūgt, lai pēc iespējas drīzāk es varētu atgriezties pie jums. 20  Lai miera Dievs, kas ir piecēlis no mirušajiem izcilo avju ganu, mūsu Kungu Jēzu, kuram bija mūžīga līguma asinis, 21  jūs nodrošina ar visu labo, kas nepieciešams viņa gribas pildīšanai, caur Jēzu Kristu mūsos paveikdams to, kas ir patīkams viņa acīs. Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen. 22  Bet es jūs, brāļi, mudinu pacietīgi uzklausīt šos uzmundrinājuma vārdus, jo es jums esmu rakstījis tikai īsumā. 23  Ziniet, ka mūsu brālis Timotejs ir atbrīvots. Ja viņš drīzumā ieradīsies, mēs kopā jūs apciemosim. 24  Sveiciniet visus savus vadītājus un pārējos svētos. Jūs sveicina tie, kas ir Itālijā. 25  Lai Dieva labvēlība ir ar jums visiem!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”it kā jūs ciestu kopā ar tiem”.
T.i., Mozus bauslībā noteiktajiem uztura ierobežojumiem.
Vai ”veic svētu kalpošanu”.
Vai ”personvārdu”. Gr. onoma.