Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ebrejiem 12:1—29

12  Tāpēc, tā kā ap mums ir tik liels liecinieku mākonis, noliksim arī mēs visas nastas un grēku, kas mūs viegli var sapīt, un ar izturību skriesim mums paredzētajās sacīkstēs,  vērsdami skatienu uz mūsu ticības Pamatlicēju* un Pilnveidotāju — Jēzu. Viņam paredzētā prieka dēļ viņš, nicinādams kaunu, ir izturējis nāvi pie moku staba* un ir apsēdies pa labi no Dieva troņa.  Jā, allaž domājiet par to, kas ir izturējis tik daudz naidīgu runu, ar kurām grēcinieki ir nodarījuši pāri paši sev, lai jūs nepagurtu un nezaudētu drosmi*!  Pretodamies grēkam, jūs vēl neesat cīnījušies līdz asinīm,  un jūs esat pavisam aizmirsuši mudinājumu, kas uzrunā jūs kā dēlus: ”Mans dēls, nenoniecini Jehovas pārmācību un nezaudē drosmi, kad viņš tev aizrāda,  jo, ko Jehova mīl, to viņš pārmāca, un viņš soda* katru, ko atzīst par dēlu.”  Jums jābūt izturīgiem, jo tas pieder pie jūsu pārmācības. Dievs izturas pret jums kā pret dēliem — un kuru gan dēlu tēvs nepārmāca?  Bet, ja jūs visi nebūtu saņēmuši šādu pārmācību, jūs būtu neīsti bērni, nevis dēli.  Turklāt mūs ir pārmācījuši mūsu miesīgie tēvi, un mēs viņus esam cienījuši. Vai gan vēl jo vairāk mums nebūtu jāpakļaujas mūsu garīgās dzīves Tēvam, lai dzīvotu? 10  Jo viņi mūs ir pārmācījuši īsu laiku, kā tas viņiem šķita pareizi, bet viņš to dara mūsu labā, lai mēs kļūtu par viņa svētuma dalībniekiem. 11  Tiesa gan, pirmajā brīdī pārmācība nevis iepriecina, bet apbēdina, tomēr vēlāk ikvienam, kas no tās ir mācījies, tā nes mierpilnu augli — taisnību. 12  Tāpēc stipriniet pagurušās rokas un ļodzīgos ceļus 13  un staigājiet taisnus ceļus ar savām kājām, lai klibais loceklis netiktu izmežģīts, bet tiktu izdziedināts. 14  Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez kura neviens neredzēs Kungu. 15  Skatieties, lai neviens nepaliktu bez Dieva augstsirdīgās labestības un lai neparādītos neviena indīga sakne, kas rada nemieru un var aptraipīt daudzus, 16  un lai starp jums nebūtu neviena netikļa un neviena, kas neciena svētumu, kāds bija Ēzavs, kurš savas pirmdzimtā tiesības iemainīja pret vienu ēdiena bļodu. 17  Jūs taču zināt, ka vēlāk, kad viņš gribēja iemantot svētību, viņš tika atraidīts, jo, kaut gan viņš ar asarām mēģināja panākt, lai tēvs pārdomātu, viņam tas neizdevās. 18  Bet jūs neesat pienākuši klāt rokām taustāmam kalnam, kas dega liesmās, tumšam mākonim, biezai tumsai un vētrai, 19  taures skaņai un balsij, kas runāja vārdus, kurus dzirdot ļaudis lūdza, lai viņiem vairs nekas netiktu sacīts, 20  jo viņus jau tā bija pārbiedējusi pavēle: ”Pat dzīvnieks, ja tas pieskaras kalnam, ir jānomētā ar akmeņiem.” 21  Un skats bija tik baiss, ka Mozus teica: ”Es drebu aiz bailēm.” 22  Nē, jūs esat pienākuši klāt Cionas kalnam, dzīvā Dieva pilsētai — debesu Jeruzālemei — un miriādēm* eņģeļu, 23  kas sapulcējušies kopā, debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei, Dievam, visu Tiesnesim, garīgajai dzīvei, kāda ir taisnajiem, kas kļuvuši pilnīgi, 24  kā arī Jēzum, jauna līguma starpniekam, un slacītajām asinīm, kas runā labāk nekā Ābela asinis. 25  Sargieties neuzklausīt* to, kas runā! Ja jau no soda neizbēga tie, kas neklausīja tam, kurš izteica Dieva brīdinājumu uz zemes, tad vēl jo vairāk neizbēgsim mēs, ja novērsīsimies no tā, kurš runā no debesīm. 26  Toreiz viņa balss satricināja zemi, bet tagad viņš ir apsolījis: ”Vēl vienu reizi es satricināšu ne vien zemi, bet arī debesis.” 27  Vārdi ”vēl vienu reizi” norāda, ka tas, ko satricina, — viss izveidotais* — tiks likvidēts, lai paliktu nesatricināmais. 28  Tad nu, tā kā mums jāsaņem nesatricināma valstība, paliksim mums augstsirdīgi dāvātajā labestībā, kas ļauj kalpot* Dievam patīkamā veidā ar bijību un goddevību. 29  Jo mūsu Dievs ir uguns, kas aprij.

Zemsvītras piezīmes

Sk. ”Pamatlicējs” 21. pielikumā.
Sk. 7. pielikumu.
Vai ”neatslābtu savās dvēselēs”.
Burt. ”per ar pletni”.
Vai ”desmitiem tūkstošu”.
Vai ”meklēt aizbildinājumus, lai nepaklausītu”.
T.i., viss, ko ir izveidojis kāds cits, nevis Dievs.
Vai ”veikt svētu kalpošanu”.