Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ebrejiem 1:1—14

1  Dievs senatnē daudzkārt un daudzējādi ir runājis ar mūsu tēviem caur praviešiem,  bet šo dienu beigās viņš ir runājis ar mums caur Dēlu, kuru ir iecēlis par visa mantinieku un ar kura starpniecību ir radījis laikmetus*.  Viņš, kas ir Dieva spožuma atspulgs, viņa būtības precīzs atveids, visu uztur ar viņa vareno vārdu un, attīrījis mūs no grēkiem, ir apsēdies pie Varenā labās rokas augstumā.  Tā viņš ir kļuvis tik lielā mērā pārāks par eņģeļiem, cik izcilāku vārdu par tiem ir iemantojis.  Kuram eņģelim viņš jebkad ir teicis: ”Tu esi mans dēls, šodien es esmu kļuvis par tavu tēvu”? Un atkal: ”Es būšu viņa tēvs, un viņš būs mans dēls”?  Bet, kad viņš atkal ieved savu Pirmdzimto pasaulē, viņš saka: ”Lai visi Dieva eņģeļi viņu godina.”  Turklāt par eņģeļiem viņš saka: ”Viņš dara savus eņģeļus par gariem un savus kalpotājus par uguns liesmām,” —  bet par Dēlu: ”Dievs ir tavs tronis mūžu mūžos, un tavas valstības scepteris ir taisnības scepteris.  Tu mīlēji taisnīgumu un ienīdi nelikumību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, tevi ir svaidījis ar līksmības eļļu vairāk nekā tavus biedrus.” 10  Un: ”Tu, Kungs, jau sākumā ieliki zemes pamatus, un debesis ir tavu roku darbs. 11  Tās aizies bojā, bet tu paliksi. Gluži kā drēbes tās nodils, 12  tu tās satīsi kā apmetni, kā drēbes, un tās tiks nomainītas, bet tu paliec tāds pats, un tavi gadi nekad nebeigsies.” 13  Par kuru gan eņģeli viņš jebkad ir teicis: ”Sēdi pie manas labās rokas, kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus tev zem kājām”? 14  Vai tie visi nav gari, kuru uzdevums ir kalpot, izsūtīti kalpot tiem, kas iemantos glābšanu?

Zemsvītras piezīmes

Vai ”visu pasaulē; pasaules kārtības”. Gr. aiṓn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.