Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Romiešiem 9:1—33

9  Es saku patiesību Kristū, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa svētā gara ietekmē apliecina,  ka sirdī man ir lielas bēdas un nemitīgas sāpes.  Es vēlētos, kaut pats būtu nolādēts, nošķirts no Kristus, ja vien tas palīdzētu maniem brāļiem, maniem radiniekiem pēc miesas,  kas ir izraēlieši. Viņi ir tie, kas pieņemti par dēliem, kam pieder gods, līgumi, kam dota bauslība, kalpošana* un solījumi.  Viņiem pieder tēvi, un no viņiem pēc miesas ir cēlies Kristus. Lai Dievam, kas ir pāri visiem, slava mūžīgi! Āmen.  Tomēr nav tā, ka Dieva vārds nebūtu piepildījies. Jo ne visi, kas cēlušies no Izraēla, ir īsti izraēlieši,  un tas, ka viņi ir Ābrahāma pēcnācēji, nenozīmē, ka viņi visi ir bērni. Ir taču rakstīts: ”Tas, ko sauks par tavu pēcnācēju*, celsies no Īzāka.”  Tātad tie, kas ir bērni pēc miesas, patiesībā nav Dieva bērni, bet par pēcnācējiem uzskata bērnus pēc solījuma.  Jo solījuma vārdi bija šādi: ”Šajā pašā laikā es nākšu, un Sārai būs dēls.” 10  Un tā notika ne tikai tad, bet arī vēlāk, kad Rebeka bija ieņēmusi dvīņus no mūsu tēva Īzāka. 11  Kad tie vēl nebija piedzimuši un nebija darījuši ne labu, ne ļaunu, tad, lai Dieva nodoms attiecībā uz izvēli joprojām būtu atkarīgs nevis no darbiem, bet no tā, kas aicina, 12  viņai tika pavēstīts: ”Vecākais kalpos jaunākajam.” 13  Kā ir rakstīts: ”Es iemīlēju Jēkabu, bet Ēzavu ienīdu.” 14  Ko nu teiksim? Vai Dievs ir netaisnīgs? Nekādā gadījumā! 15  Viņš Mozum saka: ”Es apžēlošos par to, par ko gribu apžēloties, un jutīšu līdzi tam, kam gribu just līdzi.” 16  Tātad viss ir atkarīgs nevis no cilvēka vēlēšanās vai pūlēm, bet no Dieva, kas ir žēlsirdīgs. 17  Jo Dievs faraonam Rakstos saka: ”Es tevi esmu atstājis dzīvu tādēļ, lai saistībā ar tevi parādītu savu spēku un lai mans vārds tiktu daudzināts pa visu zemi.” 18  Tātad viņš apžēlo, ko vēlas apžēlot, un, kam vēlas, tam ļauj ietiepties. 19  Tu man varbūt teiksi: ”Kāpēc tad viņš vēl pārmet? Kas gan var pretoties viņa gribai?” 20  Bet kas tu tāds esi, ak, cilvēk, lai runātu pretī Dievam? Vai veidojums var teikt veidotājam: ”Kāpēc tu mani tādu esi izveidojis?” 21  Vai podniekam nav varas pār mālu, lai no vienas un tās pašas māla pikas izveidotu vienu trauku godājamiem mērķiem, bet otru ne visai godājamiem? 22  Ko tad, ja Dievs, kaut arī ir gribējis izpaust dusmas un darīt zināmu savu spēku, lielā pacietībā ir panesis iznīcināšanai sagatavotos dusmu traukus, 23  lai atklātu sava goda bagātību pār žēlastības traukiem, ko viņš jau iepriekš ir sagatavojis godam, 24  proti, pār mums, ko viņš ir aicinājis ne vien no jūdiem, bet arī no cittautiešiem? 25  Kā viņš saka arī Hozejas grāmatā: ”To, kas nebija mana tauta, es saukšu par savu tautu, un nemīlēto — par mīļo; 26  un tajā vietā, kur tiem sacīja: ”Jūs neesat mana tauta,” — tos sauks par dzīvā Dieva dēliem.” 27  Bet Jesaja par Izraēlu izsaucas: ”Pat ja Izraēla dēlu skaits būtu kā jūras smiltis, tiks izglābts tikai atlikums! 28  Jo Jehova prasīs norēķinu no tiem, kas dzīvo uz zemes, — pilnā mērā un bez vilcināšanās.” 29  Kā jau Jesaja ir pravietojis: ”Ja karapulku* Jehova mums nebūtu saglabājis pēcnācējus, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai.” 30  Ko tad lai sakām? Cittautieši, kas nav tiekušies pēc taisnības, ir ieguvuši taisnību — taisnību, kura nāk no ticības, — 31  bet Izraēls, kas centās ievērot taisnības likumu, šo likumu nav izpildījis. 32  Kāpēc? Tāpēc, ka centās to sasniegt nevis ticībā, bet tā, it kā taisnība būtu panākama ar darbiem. Tie ir paklupuši uz ”klupšanas akmens”, 33  kā ir rakstīts: ”Lūk, es lieku Cionā klupšanas akmeni, klinti, pret ko sadauzās, bet nevienam, kas tam tic, nenāksies vilties*.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”svētā kalpošana”.
Burt. ”sēklu”.
Gr. Sabaṓth (no ebr. cevāʼṓth). Attiecas uz debesu karapulkiem.
Vai ”nebūs jāpieredz kauns”.