Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Romiešiem 7:1—25

7  Vai jūs, brāļi, nezināt (es runāju ar tiem, kas pazīst bauslību), ka bauslība valda pār cilvēku, kamēr tas ir dzīvs?  Piemēram, precētu sievieti likums saista ar vīru, kamēr tas ir dzīvs, bet, ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no vīra likuma.  Tātad, ja viņa kļūtu par cita vīrieša sievu, kamēr viņas vīrs ir dzīvs, viņu sauktu par laulības pārkāpēju, bet, ja vīrs ir miris, sieva ir brīva no viņa likuma un, kļūdama par cita vīrieša sievu, nepārkāpj laulību.  Tā arī jūs, mani brāļi, esat nomiruši bauslībai caur Kristus miesu, lai piederētu citam — tam, kurš ir piecelts no mirušajiem, — un līdz ar to mēs nestu augļus Dievam.  Tad, kad mēs dzīvojām pēc miesas, mūsu locekļos darbojās bauslības modinātās grēcīgās kaislības, un līdz ar to mēs nesām augļus, kas ved nāvē.  Bet tagad mēs esam atbrīvoti no bauslības, jo esam miruši tai, kas mūs ierobežoja, lai mēs būtu vergi jaunā veidā, pēc gara, nevis vecajā veidā, pēc rakstītiem likumiem.  Ko tad lai sakām? Vai bauslība ir grēks? Nekādā ziņā! Ja nebūtu bauslības, es nemaz nezinātu, kas ir grēks. Piemēram, es nezinātu, ko nozīmē iekārot, ja bauslībā nebūtu teikts: ”Tu nedrīksti iekārot!”  Bet grēks, izmantodams baušļa doto iespēju, manī radīja visdažādākās iekāres, tāpēc ka bez bauslības grēks bija miris.  Kādreiz, kad nebija bauslības, es biju dzīvs, taču, parādoties bauslim, grēks atdzīvojās, bet es nomiru. 10  Tā es sapratu, ka bauslis, kam vajadzēja dot dzīvību, nes nāvi, 11  jo grēks, izmantodams baušļa doto iespēju, mani pievīla un ar tā palīdzību nonāvēja. 12  Tātad pati bauslība ir svēta, un bauslis ir svēts, taisnīgs un labs. 13  Vai tad labais man atnesa nāvi? Nekādā gadījumā! To izdarīja grēks, kas caur labo man sagādāja nāvi, lai kļūtu redzama grēka daba. Tā bauslis atklāja, cik grēcīgs ir grēks. 14  Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēkam. 15  Jo es nesaprotu, ko daru: ko gribu, to es nedaru, bet, ko ienīstu, to es daru. 16  Taču, ja es daru to, ko negribu, es atzīstu, ka bauslība ir laba, 17  bet tad jau darītājs vairs neesmu es — tas ir manī mītošais grēks. 18  Es zinu, ka manī, tas ir, manā miesā, nemājo nekas labs, jo vēlēšanās darīt labu man ir, bet spēt es to nespēju. 19  Labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, es daru. 20  Tad nu, ja es daru to, ko negribu, darītājs vairs neesmu es — tas ir grēks, kas manī mājo. 21  Es sevī saskatu šādu likumu: kad gribu rīkoties pareizi, izpaužas manī esošais ļaunums. 22  Mans iekšējais cilvēks rod prieku Dieva bauslībā, 23  bet savos locekļos es jūtu citu likumu, kas karo ar mana prāta likumu un sagūsta mani, pakļaujot grēka likumam, kas ir manos locekļos. 24  Ak, es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izglābs no šīs miesas, kurai jāmirst tādā nāvē? 25  Es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu! Tātad ar prātu es kalpoju Dieva bauslībai, bet ar miesu — grēka likumam.

Zemsvītras piezīmes