Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Romiešiem 5:1—21

5  Tāpēc tagad, kad ticības dēļ esam atzīti par taisniem, saglabāsim mieru ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,  ar kura starpniecību mēs, pateicoties ticībai, esam guvuši pieeju šai augstsirdīgajai labestībai, kurā nu stāvam, un līksmosim par cerību uz dievišķo slavu!  Un ne tikai par to — līksmosim ciešanās, jo mēs zinām, ka ciešanas rada izturību,  izturība — Dieva atzinību, savukārt Dieva atzinība — cerību,  bet cerība neliek vilties*, jo ar svēto garu, kas mums ir dots, mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība.  Noteiktajā laikā Kristus ir miris par bezdievīgajiem, kamēr mēs vēl bijām vāji.  Diez vai kāds mirtu par taisno — drīzāk kāds būtu gatavs mirt par labu cilvēku.  Bet Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomira, kad vēl bijām grēcinieki.  Tāpēc vēl jo vairāk tagad, kad ar viņa asinīm esam atzīti par taisniem, mēs ar viņa starpniecību tiksim paglābti no dusmām. 10  Ja jau toreiz, kad bijām ienaidnieki, mēs guvām izlīgumu ar Dievu viņa Dēla nāvē, tad vēl jo vairāk tagad, kad izlīgums ir panākts, mēs tiksim glābti viņa dzīvībā. 11  Un ne tikai tas: mēs līksmojam Dievā, pateicoties mūsu Kungam Jēzum Kristum, caur kuru tagad esam saņēmuši izlīgumu. 12  Tāpēc, kā viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, un tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir grēkojuši... 13  Grēks taču bija pasaulē jau pirms bauslības, bet par grēku nevienu neapsūdz, ja nav likuma. 14  Tomēr nāve ir valdījusi no Ādama līdz Mozum arī pār tiem, kuru grēks nebija tāds kā Ādama pārkāpums, — un Ādams līdzinās tam, kuram vēl bija jānāk. 15  Bet ar dāvanu nav tāpat, kā bija ar pārkāpumu. Ja viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudzi ir nomiruši, tad Dieva augstsirdīgā labestība un viņa dāvana līdz ar viena cilvēka, Jēzus Kristus, augstsirdīgo labestību vēl jo vairāk ir bagātīgi nākusi pār daudziem. 16  Turklāt ar dāvanu nav tāpat kā ar viena cilvēka grēka sekām: sods pēc viena pārkāpuma bija visu atzīšana par vainīgiem, bet dāvana pēc daudziem pārkāpumiem bija daudzu atzīšana par taisniem. 17  Ja viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve ir valdījusi caur viņu, vēl jo vairāk tie, kuri bagātīgi saņem augstsirdīgu labestību un arī taisnīgumu kā dāvanu, valdīs dzīvībā caur šo vienu — Jēzu Kristu. 18  Tātad, kā viena pārkāpuma dēļ visdažādākie cilvēki ir atzīti par vainīgiem, tāpat ar vienu taisnības darbu visdažādākie cilvēki tiek atzīti par taisniem un var iegūt dzīvību. 19  Jo, kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudzi ir kļuvuši par grēciniekiem, tā arī viena cilvēka paklausības dēļ daudzi kļūs taisni. 20  Bauslība parādījās, lai vairotos pārkāpumi, bet, kur vairojās grēki, vēl bagātīgāk izpaudās augstsirdīga labestība. 21  Kādēļ? Lai tāpat, kā grēks valdīja kopā ar nāvi, arī augstsirdīga labestība valdītu caur taisnīgumu, ļaujot iegūt mūžīgu dzīvi ar Jēzus Kristus, mūsu Kunga, starpniecību.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”pieredzēt kaunu”.