Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Romiešiem 14:1—23

14  Sirsnīgi pieņemiet to, kas ir vājš ticībā, un nenosodiet personiskus viedokļus.  Viens tic, ka drīkst ēst visu, bet tas, kurš ir vājš, ēd tikai dārzeņus.  Lai tas, kas ēd visu, neskatās no augšas uz to, kas neēd, un tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd, jo Dievs viņu ir pieņēmis.  Kas tu tāds esi, lai tiesātu cita kalpu? Vai viņš stāvēs vai kritīs — to lemj viņa kungs. Un viņš stāvēs, jo Jehova spēj izdarīt tā, ka viņš stāv.  Kāds uzskata, ka viena diena ir svarīgāka par citām, bet cits visas dienas uzskata par vienādām. Ikviens lai paliek pie savas pārliecības!  Tas, kas sevišķi ievēro kādu dienu, to ievēro par godu Jehovam. Tāpat tas, kas ēd, ēd par godu Jehovam, jo viņš pateicas Dievam, un tas, kas neēd, neēd par godu Jehovam un arī pateicas Dievam.  Neviens no mums nedzīvo tikai sev, un neviens nemirst tikai sev.  Jo tad, ja dzīvojam, mēs dzīvojam Jehovam, un, ja mirstam, mēs mirstam Jehovam. Tātad, vai nu dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam Jehovam.  Tādēļ Kristus ir miris un atkal kļuvis dzīvs, lai būtu Kungs gan pār mirušajiem, gan dzīvajiem. 10  Bet kāpēc tu tiesā savu brāli? Un kāpēc tu raugies uz savu brāli no augšas? Mēs visi taču stāvēsim Dieva tiesas troņa priekšā, 11  jo ir rakstīts: ””Tik tiešām, ka es dzīvoju,” saka Jehova, ”ikviens metīsies ceļos manā priekšā un visi atklāti atzīs, ka es esmu Dievs.”” 12  Tātad ikviens no mums sniegs Dievam norēķinu par sevi. 13  Tāpēc vairs netiesāsim cits citu; labāk apņemieties nekļūt brālim par klupšanas akmeni un nekļūt par viņa krišanas vaininiekiem. 14  Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Jēzū, ka nekas pats par sevi nav aptraipīts — tikai tad, ja kāds kaut ko uzskata par aptraipītu, tas viņam ir aptraipīts. 15  Bet, ja ēdiena dēļ tavs brālis jūtas aizskarts, tu vairs nestaigā mīlestībā. Negrūd ar savu ēdienu postā to, par kuru Kristus ir miris! 16  Tad nu neļaujiet nomelnot labo, ko darāt! 17  Jo Dieva valstība nozīmē nevis ēšanu un dzeršanu, bet gan taisnību, mieru un prieku svētajā garā. 18  Tas, kas šādi kalpo Kristum, ir patīkams Dievam un iemanto cilvēku atzinību. 19  Tāpēc tieksimies pēc tā, kas sekmē mieru un palīdz stiprināt citam citu. 20  Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ! Viss gan ir tīrs, bet, ja cilvēks ēd, kad pastāv iespēja klupt, tas viņam nāk par ļaunu. 21  Labāk ir neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz vispār darīt kaut ko tādu, kas tavam brālim būtu par klupšanu. 22  Lai ticība, kāda tev ir, paliek starp tevi un Dievu. Laimīgs ir tas, kurš sevi nenosoda par to, ko pats ir atzinis par labu. 23  Bet, ja viņš šaubās un tomēr ēd, viņš jau ir notiesāts, jo neēd ticībā. Viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks.

Zemsvītras piezīmes