Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Romiešiem 13:1—14

13  Lai ikviena dvēsele pakļaujas augstākajām varām, jo nav varas, kas nebūtu no Dieva, un esošās varas katru savā vietā ir nolicis Dievs.  Tāpēc tas, kas pretojas varai, ir nostājies pret Dieva noteikto kārtību, un tie, kas ir nostājušies pret to, saņems sodu.  Jo no tiem, kas valda, nav jābīstas, ja dara labu, bet tikai tad, ja dara ļaunu. Vai gribi, lai tev nebūtu jābaidās no varas? Dari labu, un tu saņemsi tās uzslavu,  jo tā ir Dieva kalpotāja tavā labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties: ne velti tā nēsā zobenu. Tā ir Dieva kalpotāja, atriebēja, kas izpauž dusmas pār to, kurš dara ļaunu.  Tātad pakļauties vajag ne tikai šo dusmu dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ.  Tāpēc jūs arī maksājat nodokļus, jo tie, kas valda, ir Dieva kalpotāji, kas pastāvīgi pilda savus pienākumus.  Dodiet katram, kas tam pienākas: kam pienākas nodokļi — nodokļus, kam pienākas nodevas — nodevas, kam pienākas bijība — tam parādiet bijību, kam pienākas gods — tam parādiet godu.  Neesiet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību, jo, kas otru mīl, ir izpildījis bauslību.  Jo baušļus ”Tu nedrīksti pārkāpt laulību”, ”Tu nedrīksti nogalināt”, ”Tu nedrīksti zagt”, ”Tu nedrīksti iekārot”, kā arī jebkuru citu bausli var apkopot šādi: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu.” 10  Mīlestība nedara ļaunu tuvākajam, tāpēc mīlestība ir bauslības piepildījums. 11  To dariet, apzinādamies, kādā laikā dzīvojat — ka jums jau ir pienākusi stunda mosties no miega, jo tagad mūsu glābšana ir tuvāk nekā tad, kad kļuvām ticīgi. 12  Nakts drīz būs garām, tuvojas diena. Tāpēc noliksim tumsas darbus un apjozīsim gaismas ieročus! 13  Dzīvosim kārtīgi, kā piederas dienā, — bez uzdzīves un piedzeršanās, bez netikumības un nekautrības*, bez ķildām un skaudības! 14  Bet ietērpieties Kungā Jēzū Kristū un nedomājiet, kā apmierināt miesas tieksmes.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”izlaidības”. Sk. ”Nekautrīga rīcība” 21. pielikumā.