Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Romiešiem 12:1—21

12  Tāpēc Dieva līdzjūtības vārdā es jūs, brāļi, lūdzu nodot savu ķermeni par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri — tā jūs kalposiet*, liekot lietā savas prāta spējas.  Un nepielāgojieties vairs šai pasaulei*, bet pārvērtieties, atjaunojot savu prātu, lai pārliecinātos, kāda ir Dieva griba — kas ir labs, viņam patīkams un pilnīgs.  Jo pēc man augstsirdīgi dāvātās labestības es ikvienam no jums saku: neesiet par sevi augstākās domās, kā pienākas būt, bet domājiet prātīgi, katrs pēc tā ticības mēra, ko Dievs viņam devis.  Jo, tāpat kā vienam ķermenim ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums,  tā mēs, kaut arī esam daudzi, esam viena miesa vienotībā ar Kristu, bet katrs atsevišķi esam locekļi, kas saistīti savā starpā.  Tā kā mums ir dāvanas, kas atšķiras pēc mums augstsirdīgi dāvātās labestības, tad, ja tā ir pravietošana — pravietosim pēc mums piešķirtās ticības,  ja tā ir kalpošana — kalposim, ja kāds māca — lai viņš māca,  ja kāds pamudina — lai pamudina, ja kāds dod — lai dod dāsni, ja kāds vada — lai vada uzcītīgi, ja kāds parāda žēlsirdību — lai dara to ar prieku.  Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota! Lai jums derdzas tas, kas ļauns; pieķerieties tam, kas labs. 10  Brāļu mīlestībā esiet savstarpēji sirsnīgi. Centieties pirmie apliecināt cits citam cieņu. 11  Esiet centīgi, nevis laiski, kūsājiet garā, kalpojiet Jehovam. 12  Priecājieties cerībā, esiet izturīgi bēdās, neatlaidīgi lūgšanās. 13  Dalieties ar svētajiem, ja tiem kaut kas ir vajadzīgs, un esiet viesmīlīgi. 14  Svētījiet tos, kas jūs vajā; svētījiet un nenolādiet. 15  Priecājieties ar tiem, kas priecājas, raudiet ar tiem, kas raud. 16  Lai jums ir tāda pati attieksme pret citiem kā pret sevi. Nelolojiet augstprātīgas domas, bet tiecieties pēc tā, kas necils. Netopiet gudri paši savās acīs. 17  Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, bet centieties darīt to, ko visi cilvēki uzskata par labu. 18  Ja iespējams, cik vien tas ir atkarīgs no jums, saglabājiet mieru ar visiem cilvēkiem. 19  Neatriebieties, mīļie, bet ļaujiet izpausties Dieva dusmām, jo ir rakstīts: ”Atriebība ir manā ziņā, es atmaksāšu, saka Jehova.” 20  Bet, ”ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja viņš ir izslāpis, iedod viņam padzerties, jo, tā darīdams, tu sakrāsi uz viņa galvas kvēlojošas ogles*”. 21  Lai ļaunums tevi neuzvar, bet uzvari ļaunu ar labu!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”veiksiet svētu kalpošanu”.
Vai ”laikmetam; pasaules kārtībai”. Gr. aiṓn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.
T.i., lai mīkstinātu cilvēka nostāju un viņa sirds atmaigtu.