Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Romiešiem 10:1—21

10  Brāļi, es no sirds vēlos, lai tie tiktu izglābti, un par to karsti lūdzu Dievu.  Jo es varu apliecināt, ka tiem ir dedzība par Dievu, bet nav pareizas izpratnes*.  Nepazīdami Dieva taisnību un cenzdamies apstiprināt savējo, tie nav pakļāvušies Dieva taisnībai.  Jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ikviens, kas tic.  Mozus raksta, ka cilvēkam, kas izpildījis bauslības taisnību, tā dos dzīvību.  Bet taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi: ”Nejautā savā sirdī: ”Kas uzkāps debesīs?”, tas ir, lai novestu lejā Kristu,  ne arī: ”Kas nokāps bezdibenī?”, tas ir, lai uzvestu Kristu augšā no mirušajiem.”  Bet ko tā saka? ”Šis vārds tev ir tuvu, tavā mutē un tavā sirdī”, tas ir, ticības vārds, ko mēs sludinām.  Un, ja tu atklāti vēstīsi šo ”vārdu, kas ir tavā mutē”, ka Jēzus ir Kungs, un sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir piecēlis no mirušajiem, tu tiksi izglābts. 10  Jo ticība, kas ir sirdī, dod taisnību, bet vēsts, ko atklāti pauž ar muti, — glābšanu. 11  Rakstos taču ir teikts: ”Nevienam, kas viņam tic, nenāksies vilties*.” 12  Nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo pār visiem ir viens Kungs, kas ir dāsns pret visiem, kuri viņu piesauc. 13  Jo ”ikviens, kas piesauc Jehovas vārdu, tiks izglābts”. 14  Bet kā lai piesauc to, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? 15  Un kā lai sludina, ja nav sūtīti? Kā ir rakstīts: ”Cik jaukas ir to kājas, kuri sludina labu vēsti!” 16  Taču ne visi ir paklausījuši labajai vēstij. Jesaja saka: ”Jehova, kas ir ticējis tam, ko dzirdējis no mums?” 17  Tātad ticība nāk no dzirdētā, bet dzirdēt var tikai tad, ja kāds stāsta par Kristu. 18  Tomēr es jautāju: vai tad viņi nav dzirdējuši? Un kā vēl! ”Pa visu zemi ir izgājusi to balss, un līdz pasaules malai — to vēsts.” 19  Tomēr es jautāju: vai tad Izraēls nav sapratis? Vispirms Mozus saka: ”Ar tiem, kas nav tauta, es jūs padarīšu greizsirdīgus, ar nesaprātīgu tautu es iesvelšu jūsos dusmas.” 20  Bet Jesaja ļoti drosmīgi saka: ”Mani atrada tie, kas mani nemeklēja, es sevi atklāju tiem, kas par mani nejautāja.” 21  Bet par Izraēlu viņš saka: ”Augu dienu es esmu izstiepis rokas pret nepaklausīgu tautu, kas runā pretī.”

Zemsvītras piezīmes

”Pareizas izpratnes”. Gr. epígnōsis. Sk. 1:28, zemsv. piez.
Vai ”nebūs jāpieredz kauns”.