Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Lūkas 21:1—38

21  Viņš palūkojās un ieraudzīja bagātos metam dāvanas ziedojumu traukos.  Tad viņš ievēroja kādu trūcīgu atraitni, kas tur iemeta divas sīkas monētas*,  un teica: ”Patiešām es jums saku: šī nabadzīgā atraitne ir iemetusi vairāk nekā visi citi,  jo tie visi ir devuši dāvanas no savas pārpilnības, bet viņa, būdama trūkumā, ir iemetusi visu savu rocību*.”  Vēlāk, kad daži runāja par templi, par to, kā tas ir izrotāts ar skaistiem akmeņiem un novēlētām dāvanām,  viņš sacīja: ”Pienāks dienas, kad no tā, ko jūs te redzat, pat akmens uz akmens nepaliks, viss tiks sagrauts.”  Tad tie viņam jautāja: ”Skolotāj, kad tas īsti būs, un pēc kādas zīmes mēs zināsim, kad tam jānotiek?”  Viņš teica: ”Skatieties, lai jūs nemaldina. Daudzi nāks, izmantodami manu vārdu, un sacīs: ”Es tas esmu,” un: ”Noteiktais laiks ir tuvu.” Nesekojiet tiem!  Un, kad jūs dzirdēsiet par kariem un nekārtībām, neizbīstieties! Tam visam jānotiek vispirms, bet uzreiz vēl nebūs gals.” 10  Viņš turpināja: ”Tauta uzbruks tautai, un valsts — valstij, 11  būs stipras zemestrīces, vietu vietām sērgas un bads, un būs šausmu skati un lielas zīmes no debesīm. 12  Bet pirms visiem šiem notikumiem cilvēki jūs gūstīs un vajās, nododami sinagogās un cietumos, un jūs vedīs ķēniņu un pārvaldnieku priekšā mana vārda dēļ. 13  Tas jums dos iespēju liecināt. 14  Tad nu apņemieties savā sirdī iepriekš nedomāt par to, kā jūs aizstāvēsieties, 15  jo es jums došu tādus vārdus un gudrību, ko visi jūsu pretinieki kopā nespēs ne atspēkot, ne apstrīdēt. 16  Bet jūs nodos pat vecāki, brāļi, radi un draugi, un dažus no jums nonāvēs. 17  Visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, 18  tomēr no jūsu galvas nepazudīs it neviens mats. 19  Ar savu izturību jūs iegūsiet dzīvību*. 20  Kad jūs ieraudzīsiet ap Jeruzālemi karaspēka nometnes, tad ziniet, ka tās iznīcība ir tuvu. 21  Tad lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, tie, kas ir pilsētā, lai to atstāj un tie, kas ir laukos, lai neieiet pilsētā, 22  jo tajās dienās spriedīs taisnu tiesu*, lai piepildītos viss rakstītais. 23  Cik grūti tajās dienās būs grūtniecēm un mātēm ar zīdaiņiem! Jo šajā zemē būs lielas ciešanas un pār šo tautu nāks dusmas, 24  ļaudis kritīs no zobena asmens un tiks aizvesti gūstā pie visām tautām, un tautas mīdīs Jeruzālemi, kamēr tautām atvēlētie laiki būs beigušies. 25  Būs arī zīmes uz saules, mēness un zvaigznēm, bet tautas uz zemes būs izmisumā, nezinot, ko iesākt, jo jūra krāks un bangos. 26  Ļaudis pamirs aiz bailēm, gaidīdami, kas notiks pasaulē, jo debesu spēki tiks satricināti, 27  un tad varēs redzēt Cilvēka dēlu nākam mākonī ar spēku un lielu godu. 28  Bet, kad tas sāk notikt, izslejieties un paceliet galvu, jo jūsu glābšana tuvojas.” 29  Tad viņš tiem stāstīja līdzību: ”Paraugieties uz vīģes koku un visiem citiem kokiem! 30  Kad jūs redzat tos plaukstam, jūs zināt, ka vasara jau ir tuvu. 31  Tā arī jūs, kad redzat to visu notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu. 32  Patiesi, es jums saku: šī paaudze nezudīs, līdz viss būs noticis. 33  Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. 34  Bet esiet uzmanīgi, lai jūsu sirdīm nekļūtu par slogu pārēšanās, piedzeršanās un dzīves raizes un tā diena jūs nepārsteigtu pēkšņi 35  kā slazds. Jo tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. 36  Tāpēc esiet nomodā, visu laiku karsti lūgdami, lai jums izdotos izglābties no visa, kam jānotiek, un jūs varētu stāties Cilvēka dēla priekšā.” 37  Tā nu pa dienu viņš mācīja templī, bet vakarā devās prom un nakšņoja kalnā, ko sauc par Eļļas kalnu. 38  Un visi ļaudis agri no rīta nāca uz templi viņā klausīties.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”divas leptas”. Sk. 16. pielikumu.
Vai ”iztikas līdzekļus”.
Vai ”dvēseli”.
Vai ”tās būs atmaksas dienas”.