Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kolosiešiem 4:1—18

4  Kungi, izturieties pret saviem kalpiem taisnīgi un godīgi, paturot prātā, ka arī jums ir Kungs debesīs.  Esiet neatlaidīgi lūgšanās, palieciet šajā ziņā modri, esiet pateicīgi.  Tajā pašā laikā lūdziet arī par mums, lai Dievs atvērtu durvis mūsu vēstij un mēs varētu stāstīt dievišķo noslēpumu par Kristu, noslēpumu, kura dēļ es arī esmu važās,  un lai es par to runātu tik skaidri, kā man tas pienākas.  Izturieties gudri pret tiem, kas ir ārpusē*; pēc iespējas labāk izmantojiet laiku*.  Jūsu runa lai vienmēr ir patīkama, lai tajā ir sāls, tad jūs pratīsiet ikvienam atbildēt.  Par mani jums visu pastāstīs mīļais brālis Tihiks, uzticamais kalpotājs un mans darbabiedrs Kungā.  Es viņu sūtu pie jums, lai jūs uzzinātu, kā mums klājas, un lai viņš mierinātu jūsu sirdis.  Kopā ar viņu būs arī mans uzticamais un mīļais brālis Onēzims, kas ir no jūsu vidus, un viņi jums pastāstīs visu, kas šeit notiek. 10  Jūs sveicina mans ieslodzījuma biedrs Aristarhs, tāpat arī Barnabas brālēns Marks (par viņu jūs esat saņēmuši norādījumus viņu laipni sagaidīt, ja viņš pie jums ierastos) 11  un Jēzus, saukts Justs; viņi ir no apgraizītajiem. Vienīgi viņi kopā ar mani strādā Dieva valstības labā un ir kļuvuši man par īstu atbalstu*. 12  Jūs sveicina Epafra, Kristus Jēzus kalps, kas ir no jūsu vidus. Viņš allaž visiem spēkiem lūdz par jums, lai jūs galu galā būtu pilnīgi* un pastāvētu stingrā pārliecībā par visu, kas ir Dieva griba. 13  Es liecinu par viņu, ka viņš smagi pūlas jūsu labā, kā arī to labā, kas ir Lāodikejā un Hierapolē. 14  Jums sūta sveicienus mīļais ārsts Lūka, kā arī Dēma. 15  Sveiciniet brāļus Lāodikejā, tāpat Nimfu un draudzi viņas namā. 16  Kad būsiet izlasījuši šo vēstuli, parūpējieties, lai to izlasītu arī lāodikiešu draudzē un jūs savukārt izlasītu vēstuli, kas nāks no Lāodikejas. 17  Arhipam sakiet: ”Pielūko, ka tu godam veic kalpošanu, ko esi uzņēmies, būdams Kunga sekotājs!” 18  Lūk, mans sveiciens — es, Pāvils, to rakstu ar savu paša roku. Neaizmirstiet manas važas! Lai Dieva labvēlība ir ar jums!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”tiem, kas nepieder pie draudzes”.
”Pēc iespējas labāk izmantojiet laiku”. Vai ”izbrīvējiet laiku”.
Vai ”mierinājuma avotu”.
Vai ”sasnieguši briedumu”.