Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Kolosiešiem 2:1—23

2  Es tiešām vēlos, lai jūs zinātu, cik ļoti es cīnos par jums un tiem, kas ir Lāodikejā, un par visiem, kas mani personiski nekad nav redzējuši,  lai viņu sirdis rastu mierinājumu un viņi būtu cieši saliedēti mīlestībā, tā iegūdami milzīgu bagātību — pilnīgu pārliecību par savu sapratni — un precīzas zināšanas par dievišķo noslēpumu, proti, Kristu.  Viņā ir apslēpti visi gudrības un zināšanu dārgumi.  To es saku, lai neviens, pārliecinoši runādams, jūs nepieviltu.  Lai gan pats personiski es neesmu klāt, tomēr garā esmu ar jums un priecājos redzēt, kāda kārtība valda jūsu vidū un cik stipra ir jūsu ticība Kristum.  Tātad, kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu, mūsu Kungu, tā arī turpmāk staigājiet vienotībā ar viņu —  sakņojieties un stiprinieties viņā, kļūstiet nesatricināmi ticībā, kā jau jums ir mācīts, un esiet ticībā pārbagāti ar pateicību.  Piesargieties, ka neviens jūs nesagūsta ar filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku tradīcijām, uz pasaules pamatprincipiem, nevis uz Kristu;  jo dievišķā būtība visā pilnībā iemiesojas viņā. 10  Tā arī jums nekā netrūkst*, pateicoties viņam, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. 11  Turklāt kā viņa sekotāji jūs esat arī apgraizīti, un šī apgraizīšana ir notikusi bez roku palīdzības, jums atbrīvojoties no grēcīgās miesas. Jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristū, 12  jo jūs līdz ar viņu tikāt apglabāti viņa kristībā, un caur viņu jūs arī kopā tikāt celti augšā, pamatojoties uz jūsu ticību tam, ko ar savu spēku ir paveicis Dievs, kas viņu ir piecēlis no nāves. 13  Bez tam, lai gan jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un neapgraizīti miesā, Dievs jūs ir atdzīvinājis un savienojis ar viņu. Viņš augstsirdīgi ir piedevis visus mūsu pārkāpumus 14  un izdzēsis pret mums vērsto rakstu ar visiem tā rīkojumiem; viņš to ir likvidējis, pienaglodams pie moku staba. 15  Ar tā palīdzību viņš ir sakāvis valdības un varas un kailas izvedis tās vispārējai apskatei triumfa gājienā. 16  Tāpēc lai neviens jūs netiesā par to, ko ēdat un dzerat, par svinamu dienu vai jauna mēness svētku atzīmēšanu vai sabata ievērošanu. 17  Tas viss ir nākamo lietu ēna, bet šo lietu īstā būtība ir Kristus. 18  Lai jums neatņem balvu neviens, kam tīk liekuļota pazemība un kalpošana eņģeļiem un kas ”ieiet”* savos redzējumos. Tāds cilvēks ir nepamatoti uzpūties savas miesīgās domāšanas dēļ 19  un cieši neturas pie galvas — pie tā, caur kuru viss ķermenis, uzturēts un vienots ar locītavām un saitēm, pastāvīgi aug pēc tās augsmes, ko dod Dievs. 20  Ja jūs līdz ar Kristu esat miruši pasaules pamatprincipiem, kāpēc tad jūs dzīvojat tā, it kā vēl joprojām piederētu pie pasaules, un pakļaujaties priekšrakstiem: 21  ”Neaiztiec! Neēd! Nepieskaries!”, 22  kuri attiecas uz visu, kas neizbēgami tiek izlietots un iznīkst? Tā visa pamatā ir cilvēku pavēles un mācības. 23  Lai gan šīs lietas, kas izpaužas pašizdomātā kalpošanā, liekuļotā pazemībā un nesaudzīgā attieksmē pret miesu, ārēji izskatās pēc gudrības, tām nav nekādas vērtības cīņā ar izdabāšanu miesas tieksmēm.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”jūs esat ieguvuši pilnību”.
Atsauce uz pagānisko mistēriju iesvētīšanas rituāliem.