Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jēkaba 5:1—20

5  Raudiet un vaimanājiet, bagātnieki, par tām nelaimēm, kas jūs sagaida!  Jūsu bagātība ir sapuvusi, un jūsu drēbes ir kožu saēstas.  Jūsu zelts un sudrabs ir sarūsējis, to rūsa būs par liecību pret jums un saēdīs jūsu miesu. Tas, ko jūs esat sakrājuši, pēdējās dienās būs līdzīgs ugunij.*  Lūk, kā kliedz alga, ko jūs neesat samaksājuši strādniekiem, kuri ir novākuši jūsu laukus, un pļāvēju saucieni pēc palīdzības ir nonākuši karapulku* Jehovas ausīs.  Jūs uz zemes esat dzīvojuši greznībā un nodevušies baudām, jūs esat nobarojuši savas sirdis kaušanas dienai.  Jūs esat tiesājuši un nogalinājuši taisno. Vai viņš jums nepretojās?*  Brāļi, esiet pacietīgi, līdz kamēr Kungs būs klāt. Redziet, zemkopis gaida dārgos zemes augļus, būdams pacietīgs, līdz kamēr nolīst agrais un vēlais lietus.  Esiet pacietīgi arī jūs un stipriniet savas sirdis, jo Kunga klātbūtne jau ir tuvu.  Nesūkstieties cits par citu, brāļi, lai jūs netiktu tiesāti. Skatieties, Tiesnesis stāv durvju priekšā! 10  Kā panest ļaunumu un būt pacietīgiem — to, brāļi, mācieties no praviešiem, kas runāja Jehovas vārdā. 11  Mēs saucam par laimīgiem tos, kas ir izturējuši. Jūs esat dzirdējuši par Ījaba izturību un esat redzējuši, kā Jehova viņu beigās svētīja, jo Jehova ir ļoti sirsnīgs un žēlsirdīgs*. 12  Galvenais, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, nedz pie kā cita, bet jūsu ”jā” lai nozīmē ”jā” un jūsu ”nē” — ”nē”, lai jūs netiktu tiesāti. 13  Vai kādam no jums klājas slikti? Lai viņš lūdz Dievu. Vai kādam ir priecīgs prāts? Lai viņš dzied slavas dziesmas. 14  Vai kāds no jums ir nevesels? Lai viņš ataicina draudzes vecākos, un tie lai lūdz par viņu, slacīdami viņu ar eļļu Jehovas vārdā. 15  Ticībā teikta lūgšana izdziedinās savārgušo, un Jehova liks viņam atspirgt. Un, ja viņš ir izdarījis grēkus, viņš saņems piedošanu. 16  Tāpēc atklāti atzīstieties cits citam savos grēkos un lūdziet cits par citu, lai jūs tiktu dziedināti. Taisna cilvēka karstajai lūgšanai ir liels spēks, un tā var panākt ļoti daudz. 17  Elija bija parasts cilvēks, līdzīgs mums*, bet, kad viņš lūgšus lūdzās, lai nelītu lietus, tas nelija pār zemi trīsarpus gadus; 18  un, kad viņš lūdza vēlreiz, debesis deva lietu un zeme nesa augļus. 19  Mani brāļi, ja kāds no jums ir nomaldījies no patiesības, bet kāds cits viņu pamudina atgriezties, 20  tad ziniet, ka tas, kurš palīdz viņam atstāt kļūmīgo ceļu un atgriezties, izglābs viņa dvēseli no nāves un apklās daudzus grēkus.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”..un saēdīs jūsu miesu kā uguns. Jūs esat sev bagātību sakrājuši pēdējās dienās.”
Gr. Sabaōt (no ebr. cevāōt). Attiecas uz debesu karapulkiem.
Burt. ”Vai viņš jums nepretojas?”.
Vai ”līdzjūtīgs”.
Vai ”cilvēks ar tādām pašām jūtām kā mums”.