Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jēkaba 4:1—17

4  No kurienes starp jums ir kari un cīņas? Vai ne no tā, ka jūsos nerimtīgi karo tieksmes pēc baudām?  Jūs kārojat, bet jums nav, jūs nonāvējat un tīkojat pēc tā, kas jums nepieder, bet neko nevarat dabūt. Jūs cīnāties un karojat; jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat.  Pat ja jūs lūdzat, jūs nesaņemat, jo lūdzat ļaunā nolūkā, lai apmierinātu savas tieksmes pēc baudām.  Laulības pārkāpēji*, vai jūs nezināt, ka draudzēties ar pasauli nozīmē būt naidā ar Dievu? Tāpēc tas, kurš grib būt pasaules draugs, padara sevi par Dieva ienaidnieku.  Vai jums šķiet, ka Rakstos velti ir teikts: ”Mūsos mītošais gars nemitīgi deg skaudībā”?  Taču labestība, ko viņš augstsirdīgi izrāda, ir lielāka. Tāpēc ir teikts: ”Dievs nostājas pret iedomīgajiem, bet pazemīgajiem viņš augstsirdīgi izrāda labestību.”  Tad nu pakļaujieties Dievam un pretojieties Velnam, un viņš bēgs no jums.  Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Mazgājiet rokas, grēcinieki, un dariet skaidras savas sirdis, neizlēmīgie!  Esiet satriekti, sērojiet un raudiet. Lai jūsu smiekli pārvēršas sērās un jūsu prieks — izmisumā. 10  Pazemīgi pakļaujieties Jehovam, un viņš jūs paaugstinās. 11  Brāļi, pārstājiet runāt ļaunu cits par citu! Tas, kurš runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, runā ļaunu par likumu un tiesā likumu. Ja tu tiesā likumu, tu neesi likuma pildītājs, bet tiesnesis. 12  Ir tikai viens likumdevējs un tiesnesis — tas, kurš var glābt un var iznīcināt. Bet kas tu tāds esi, lai tiesātu savu tuvāko? 13  Klausieties, jūs, kas sakāt: ”Šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, paliksim tur gadu, tirgosimies un pelnīsim naudu,” — 14  kaut gan jūs nezināt, kāda jūsu dzīve būs rīt. Jūs taču esat kā dūmaka, kas īsu brīdi ir redzama un tad izgaist. 15  Patiesībā jums būtu jāsaka: ”Ja tāda būs Jehovas griba, mēs dzīvosim un darīsim šo vai to.” 16  Taču jūs lepojaties, dižmanīgi plātīdamies; visa tāda lielīšanās ir ļaunums. 17  Tātad, ja kāds zina, kā būtu pareizi rīkoties, bet to nedara, viņš grēko.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”laulības pārkāpējas”.