Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jēkaba 3:1—18

3  Nekļūstiet, mani brāļi, daudzi par skolotājiem, jo jūs zināt, ka mēs tiksim tiesāti bargāk.  Mēs visi bieži klūpam. Cilvēks, kas neklūp runā, ir pilnīgs, spējīgs iegrožot visu savu miesu.  Ja zirgam liekam laužņus mutē, lai tas mums klausītu, mums ir vara pār visu zirgu.  Paskatieties arī uz kuģiem, kas ir tik lieli un ko stipri vēji dzen: pavisam maza stūre tos virza turp, kur vēlas stūresvīrs.  Tāpat arī mēle ir maza, bet tā lielās bez mēra. Cik gan mazu uguni vajag, lai aizdedzinātu lielu mežu!  Tiešām, mēle ir uguns, tā ir kā netaisnības pasaule starp mūsu locekļiem, jo tā aptraipa visu miesu un ierauj liesmās visu dzīves gaitu, bet pati ir Gehennas* aizdedzināta.  Cilvēki var savaldīt un ir savaldījuši visvisādus zvērus, putnus, rāpuļus un jūras radījumus,  bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Tā ir nepakļāvīga un ļauna, pilna nāvīgas indes.  Ar to mēs slavējam Jehovu, Tēvu, un ar to mēs lādam cilvēkus, kas radīti ”pēc Dieva līdzības”. 10  No tās pašas mutes nāk labi vārdi un lāsti. Mani brāļi, tā tas nedrīkst būt! 11  Vai tad no viena un tā paša avota izplūst gan salds, gan rūgts ūdens? 12  Mani brāļi, vai vīģes koks var nest olīvas un vīnogulājs — vīģes? Tāpat sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. 13  Kas jūsu starpā ir gudrs, un kam piemīt sapratne? Lai viņš to apliecina ar savu krietno rīcību, ar darbiem, kas darīti gudrībai raksturīgā lēnprātībā. 14  Bet, ja jūsu sirdī ir rūgta nenovīdība un ķildīgums, nelielieties un nemelojiet pret patiesību. 15  Šāda gudrība nenāk no augšas, bet gan no zemes, tā ir dzīvnieciska un dēmoniska. 16  Kur ir nenovīdība un ķildīgums, tur ir arī juceklis un visādas nekrietnības. 17  Bet gudrība, kas nāk no augšas, pirmām kārtām ir tīra, tad miermīlīga, saprātīga*, tā labprāt paklausa, ir pilna žēlsirdības un labu augļu, tā nav ne aizspriedumaina, ne liekulīga. 18  Turklāt taisnības augļa sēkla mierā top sēta starp tiem, kas paši tiecas pēc miera.

Zemsvītras piezīmes

Sk. 10. pielikumu.
Vai ”piekāpīga”.