Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Jēkaba 1:1—27

1  Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, sveicina divpadsmit izklīdinātās ciltis.  Mani brāļi, kad jūs sastopaties ar dažādiem pārbaudījumiem, priecājieties,  zinādami, ka pārbaudīta ticība rada izturību.  Bet izturība lai darbojas līdz galam, lai jūs būtu pilnīgi, bez jebkādas vainas un jums nekā netrūktu.  Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to neatlaidīgi lūdz Dievam, kas nepārmezdams dāsni dod visiem, un tā viņam tiks dota.  Bet lai viņš lūdz ticībā, it nemaz nešaubīdamies, jo tas, kas šaubās, ir kā vēja dzenāts un šurpu turpu svaidīts jūras vilnis.  Šāds cilvēks lai pat necer kaut ko saņemt no Jehovas —  viņš ir neizlēmīgs vīrs, svārstīgs visos savos ceļos.  Lai necilais brālis līksmo, ka ir paaugstināts, 10  bet bagātais — ka ir pazemots, jo bagātais iznīks kā zieds laukā. 11  Kad uzlec saule un sāk kveldēt, zāle novīst, tās zieds nokrīt un tās skaistums iet bojā. Tā aprausies arī bagātnieka gaitas. 12  Laimīgs ir tas cilvēks, kurš iztur pārbaudījumus, jo, iemantojis Dieva atzinību, viņš saņems dzīvības vainagu, ko Jehova ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. 13  Pārbaudījumā neviens lai nesaka: ”Dievs mani pārbauda.” Jo Dievu nevar pārbaudīt ar ļaunu nolūku, un arī pats viņš nevienu tā nepārbauda. 14  Ikviens tiek pārbaudīts ar to, ka viņu vilina un kārdina viņa paša iekāre. 15  Kad iekāre ir kļuvusi auglīga, tā dzemdē grēku, savukārt grēks, kad tas ir izdarīts, ved nāvē. 16  Neļaujieties maldiem, mani mīļie brāļi! 17  Ikkatra laba dāvana un ikviena pilnīga velte nāk no augšas — no gaismas* Tēva, kas nemainās kā mainīgās ēnas. 18  Pēc savas gribas viņš mūs ir radījis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu vieni no viņa radības pirmajiem augļiem. 19  Ziniet, mani mīļie brāļi: ikvienam cilvēkam jābūt naskam klausīties, gausam runāt, gausam dusmoties, 20  jo ar cilvēka dusmām nevar panākt Dieva taisnību*. 21  Tāpēc atmetiet visu netīrību un ļaunumu, kas ir tik izplatīts, un ar lēnprātību pieņemiet vārdu, kas tiek dēstīts jūsos un var izglābt jūsu dvēseles. 22  Kļūstiet par vārda darītājiem un ne tikai klausītājiem, kas, aplami spriezdami, māna sevi. 23  Jo, ja kāds ir vārda klausītājs, bet nav tā darītājs, viņš līdzinās cilvēkam, kas raugās uz savu seju spogulī, 24  bet, paskatījies uz sevi, aiziet un tūlīt pat aizmirst, kā viņš izskatās. 25  Turpretī tas, kurš uzmanīgi ielūkojas pilnīgajā brīvības likumā un neatkāpjas no tā, ir kļuvis nevis par aizmāršīgu klausītāju, bet par darba darītāju, un viņš būs laimīgs, tā rīkodamies. 26  Ja kāds domā, ka viņš kalpo Dievam, bet nesavalda mēli, viņš māna savu sirdi un viņa kalpošana ir veltīga. 27  Lūk, ko mūsu Dievs un Tēvs uzskata par tīru un nevainojamu kalpošanu: gādāt par bāreņiem un atraitnēm viņu bēdās un pasargāt sevi pasaules neaptraipītu.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”debess spīdekļu”.
Vai ”taisnību, ko prasa Dievs”.