Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Jāņa 2:1—25

2  Trešajā dienā Galilejas Kānā notika kāzu svinības, un tur bija Jēzus māte.  Arī Jēzus un viņa mācekļi bija ielūgti uz kāzām.  Kad beidzās vīns, Jēzus māte viņam teica: ”Tiem nav vīna.”  Bet Jēzus viņai atbildēja: ”Kāpēc mums ar tevi par to raizēties?* Mana stunda vēl nav pienākusi.”  Viņa māte sacīja apkalpotājiem: ”Dariet, ko viņš jums teiks!”  Saskaņā ar jūdu šķīstīšanās priekšrakstiem tur atradās seši akmens ūdenstrauki, un katrā no tiem sagāja divi vai trīs mēri*.  Jēzus tiem norādīja: ”Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un tie piepildīja traukus līdz malām.  Viņš tiem sacīja: ”Tagad pasmeliet un aiznesiet mielasta pārraugam.” Viņi tā arī izdarīja.  Kad mielasta pārraugs nogaršoja ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinot, no kurienes tas nāk (kurpretī kalpi, kas bija smēluši ūdeni, to zināja), viņš pasauca līgavaini 10  un teica: ”Visi cilvēki vispirms pasniedz labo vīnu un tikai tad, kad viesi ir iereibuši, — sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim brīdim.” 11  To Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, un tas bija viņa pirmais brīnums. Tā viņš atklāja savu godu, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. 12  Pēc tam viņš ar savu māti, brāļiem un mācekļiem aizgāja uz Kapernaumu, taču viņi nepalika tur ilgi. 13  Tuvojās jūdu Pasha, un Jēzus devās uz Jeruzālemi. 14  Templī viņš ieraudzīja liellopu, aitu un baložu pārdevējus, kā arī naudas mainītājus, kas tur sēdēja. 15  Uztaisījis no virvēm pātagu, viņš tos visus izdzina no tempļa kopā ar aitām un liellopiem, izkaisīja naudas mainītājiem naudu un apgāza viņu galdus. 16  Baložu pārdevējiem viņš sacīja: ”Aizvāciet to visu no šejienes! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus namu!” 17  Viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: ”Manī kvēlos dedzība par tavu namu.” 18  Tad jūdi viņam jautāja: ”Ar kādu zīmi tu mums apstiprināsi, ka drīksti tā rīkoties?” 19  Jēzus tiem atbildēja: ”Nojauciet šo templi, un trijās dienās es to uzcelšu.” 20  ”Šo templi cēla četrdesmit sešus gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās?” jūdi izsaucās. 21  Bet, runādams par templi, viņš domāja savu ķermeni. 22  Kad viņš bija piecelts no mirušajiem, mācekļi atcerējās, ka viņš par to bija runājis, un sāka ticēt Rakstiem un Jēzus sacītajam. 23  Viņam esot Jeruzālemē Pashas svētkos, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, jo redzēja brīnumus, kādus viņš darīja. 24  Bet Jēzus tiem neuzticējās, jo viņš tos visus pazina 25  un viņam nevajadzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku, — viņš pats zināja, kas ir cilvēka sirdī.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”Kas man un tev, sieviete?”. Idioma; sk. 15. pielikumu.
Ar mēru šeit acīmredzot domāts bats (22 l).