Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jāņa 17:1—26

17  To pateicis, Jēzus pacēla acis pret debesīm un sacīja: ”Tēvs, stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi  un, kā tu viņam esi devis varu pār visu cilvēci, lai viņš tāpat piešķirtu mūžīgu dzīvi visiem, ko tu viņam esi devis.  Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.  Es tevi esmu pagodinājis uz zemes un esmu pabeidzis darbu, ko tu man esi uzticējis.  Bet tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis ar to godu, kāds man pie tevis bija, pirms pasaule tapa.  Es tavu vārdu* esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko tu man esi devis no pasaules. Viņi bija tavi, un tu viņus devi man, un viņi ir paklausījuši taviem vārdiem.  Tagad viņi zina, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis,  jo vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, viņi tos ir pieņēmuši un patiešām ir sapratuši, ka es esmu atnācis no tevis, un viņi ir noticējuši, ka tu mani esi sūtījis.  Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. 10  Viss, kas ir mans, ir tavs, un, kas ir tavs — tas ir mans, un es esmu pagodināts viņu starpā. 11  Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es nāku pie tevis. Svētais Tēvs, sargi viņus sava vārda dēļ, ko tu man esi devis*, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs. 12  Kad es biju pie viņiem, es viņus sargāju tava vārda dēļ, ko tu man esi devis, un es viņus esmu nosargājis, tā ka neviens no viņiem nav pazudis, izņemot iznīcības dēlu, lai piepildītos Raksti. 13  Bet tagad es nāku pie tevis, un es runāju to visu, kamēr vēl esmu pasaulē, lai viņi pilnībā izjustu prieku, kāds ir man. 14  Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nepieder pie pasaules, tāpat kā es nepiederu pie pasaules. 15  Es tevi lūdzu nevis paņemt viņus no pasaules, bet pasargāt viņus no ļaunā. 16  Viņi nepieder pie pasaules, tāpat kā es nepiederu pie pasaules. 17  Dari viņus svētus ar patiesību! Tavi vārdi ir patiesība. 18  Kā tu mani sūtīji pasaulē, tā arī es viņus sūtīju pasaulē. 19  Es sevi svētīju viņu labā, lai arī viņi tiktu darīti svēti ar patiesību. 20  Es lūdzu ne tikai par viņiem, bet arī par tiem, kas sāks man ticēt viņu vārdu dēļ, 21  lai viņi visi būtu viens, tāpat kā tu, Tēvs, esi vienots ar mani un es esmu vienots ar tevi, lai arī viņi būtu vienoti ar mums un pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. 22  Es viņiem esmu devis tādu godu, kādu tu man esi devis, lai viņi būtu viens, gluži kā mēs esam viens. 23  Es esmu vienots ar viņiem, un tu — vienots ar mani, lai viņi kļūtu pilnīgi vienoti un pasaule zinātu, ka tu mani esi sūtījis un mīli viņus tāpat kā mani. 24  Tēvs, es vēlos, lai tie, ko tu man esi devis, būtu tur, kur es esmu, un lai viņi redzētu, kādu godu tu man esi devis, jo tu esi mīlējis mani jau pirms pasaules pirmsākumiem. 25  Taisnīgais Tēvs, pasaule tevi nepazīst, bet es tevi pazīstu, un viņi ir sapratuši, ka tu mani esi sūtījis. 26  Es tavu vārdu* esmu darījis viņiem zināmu un vēl darīšu zināmu, lai viņos būtu tāda mīlestība, ar kādu tu mani esi mīlējis, un es būtu vienots ar viņiem.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”personvārdu”. Gr. onoma.
Jēzus vārds nozīmē ”Jehova ir glābšana”.
Vai ”personvārdu”. Gr. onoma.