Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Jāņa 16:1—33

16  Es jums to esmu sacījis, lai jūs nekluptu.  Jūs izslēgs no sinagogas, un nāk stunda, kad katrs, kas jūs nogalinās, domās, ka tā ir kalpojis* Dievam.  Bet viņi to darīs tāpēc, ka nav iepazinuši ne Tēvu, ne mani.  Es jums to esmu teicis, lai tad, kad pienāks laiks tam notikt, jūs atcerētos, ka es jums to jau esmu teicis. Sākumā es jums to nestāstīju, jo biju ar jums.  Bet tagad es aizeju pie tā, kas mani ir sūtījis, un neviens no jums man nejautā: ”Kurp tu aizej?”  Manu vārdu dēļ jūsu sirdis ir bēdu pārņemtas.  Es jums saku patiesību: jums pašiem nāk par labu tas, ka es aizeju. Ja es neaiziešu, palīgs* pie jums neatnāks, bet, ja aiziešu, es viņu atsūtīšu pie jums.  Atnācis viņš pasaulei pārliecinoši pierādīs, kas ir grēks, taisnība un tiesa:  kas ir grēks — jo tie man netic; 10  kas ir taisnība — jo es aizeju pie Tēva un jūs mani vairs neredzēsiet; 11  un kas ir tiesa — jo šīs pasaules valdnieks jau ir notiesāts. 12  Man jums vēl daudz kas ir sakāms, bet pagaidām jūs to nevarat saprast. 13  Bet, kad tas — patiesības gars — ieradīsies, viņš jūs vadīs, palīdzēdams pilnībā izprast patiesību, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzird, un pavēstīs jums to, kam jānotiek. 14  Tas mani pagodinās, jo pavēstīs jums to, ko saņems no manis. 15  Viss, kas pieder Tēvam, ir mans. Tāpēc es teicu, ka viņš pavēstīs jums to, ko saņems no manis. 16  Vēl mazliet, un jūs mani vairs neredzēsiet, un tad vēl mazliet, un jūs mani atkal ieraudzīsiet.” 17  Tad daži no viņa mācekļiem vaicāja cits citam: ”Ko nozīmē viņa vārdi: ”Vēl mazliet, un jūs mani neredzēsiet, un tad vēl mazliet, un jūs mani atkal ieraudzīsiet,” un: ”Jo es aizeju pie Tēva”?” 18  Tie teica: ”Ko nozīmē viņa vārdi: ”Vēl mazliet”? Mēs nesaprotam, par ko viņš runā.” 19  Jēzus zināja, ka tie vēlas viņu iztaujāt, tāpēc sacīja: ”Vai jūs savā starpā spriežat par to, kāpēc es teicu: ”Vēl mazliet, un jūs mani neredzēsiet, un tad vēl mazliet, un jūs mani atkal ieraudzīsiet”? 20  Patiesi, patiesi, es jums saku: jūs raudāsiet un vaimanāsiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārvērtīsies priekā. 21  Kad sieviete dzemdē, viņa cieš sāpes, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad bērns ir piedzimis, viņa vairs nepiemin savas ciešanas aiz prieka, ka cilvēks ir nācis pasaulē. 22  Arī jums tagad ir bēdas, bet, kad es jūs atkal redzēšu, jūsu sirds priecāsies un neviens jums neatņems jūsu prieku. 23  Tajā dienā jūs man vairs neko nejautāsiet. Patiesi, patiesi, es jums saku: ja jūs Tēvam kaut ko lūgsiet, viņš jums to dos manā vārdā. 24  Līdz šim jūs vēl neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs saņemsiet, un jūsu prieks būs pilnīgs. 25  Es esmu runājis ar jums salīdzinājumos. Nāk stunda, kad es jums vairs neminēšu salīdzinājumus, bet atklāti stāstīšu jums par Tēvu. 26  Tajā dienā jūs lūgsiet Tēvu manā vārdā — un es nesaku, ka lūgšu par jums, 27  jo Tēvs pats jūs sirsnīgi mīl, tāpēc ka jūs sirsnīgi mīlat mani un ticat, ka es esmu atnācis no Tēva. 28  Es esmu atnācis no Tēva un esmu ieradies pasaulē, bet tagad es atstāju pasauli un aizeju pie Tēva.” 29  Viņa mācekļi teica: ”Lūk, tagad tu runā atklāti, nevis salīdzinājumos. 30  Nu mēs zinām, ka tu zini visu un tev nemaz nevajag, lai kāds tevi iztaujātu. Tāpēc mēs ticam, ka tu esi atnācis no Dieva.” 31  Jēzus tiem atbildēja: ”Tagad jūs ticat? 32  Lūk! Nāk stunda — tā ir jau pienākusi —, kad jūs visi izklīdīsiet pa savām mājām un pametīsiet mani vienu. Taču es neesmu viens, jo ar mani ir Tēvs. 33  Es jums to esmu teicis, lai palīdzētu jums rast mieru. Pasaulē jums ir ciešanas, bet esiet drosmīgi! Es pasauli esmu uzvarējis.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”veicis svētu kalpošanu”. Sk. Mt 4:10, zemsv. piez.
Vai ”mierinātājs”.