Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Galatiešiem 6:1—18

6  Brāļi, ja kāds sper kļūmīgu soli, pats to neapzinoties, tad jūs, kam piemīt garīgs briedums, centieties viņu labot lēnprātības garā. Bet ikviens no jums lai uzmanās, ka arī pats nepadotos kārdinājumam.  Nesiet cits cita smagumus un tā izpildiet Kristus likumu!  Ja kāds domā, ka viņš kaut kas ir, nebūdams nekas, viņš maldina sevi.  Bet katrs lai pārbauda pats savu rīcību, tad viņam būs pamats priecāties pašam par sevi, nesalīdzinot sevi ar citiem.  Katram jānes sava nasta.  Lai ikviens, kas mācās vārdu, dalās visā labajā ar to, kas viņu māca.  Neļaujieties maldiem! Dievu nevar piemānīt — ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.  Kas sēj miesā, tas pļaus no miesas iznīcību, bet, kas sēj garā, pļaus no gara mūžīgu dzīvi.  Tāpēc nenolaidīsim rokas, darot labu, jo noteiktā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. 10  Tad nu, kamēr mums ir tāda iespēja, darīsim labu visiem, bet jo īpaši ticības biedriem. 11  Redziet, cik lieliem burtiem es jums rakstu pats ar savu roku. 12  Tie, kas vēlas radīt labu iespaidu miesīgās lietās, spiež jūs apgraizīties, bet dara to tikai tāpēc, lai netiktu vajāti Kristus Jēzus moku staba dēļ. 13  Jo tie, kas apgraizās, paši nepilda bauslību, bet viņi vēlas, lai jūs tiktu apgraizīti un tad viņi varētu lielīties ar jums. 14  Bet es nevēlos lielīties ne ar ko citu kā vienīgi ar mūsu Kunga Jēzus Kristus moku stabu. Caur viņu pasaule man ir piesista pie staba un es — pasaulei. 15  Jo ne apgraizīšanai ir kāda nozīme, ne neapgraizīšanai, bet gan jaunai radībai. 16  Lai miers un žēlastība visiem, kas vadīsies pēc šī likuma, — Dieva Izraēlam! 17  Turpmāk lai neviens man nesagādā raizes, jo manā miesā ir zīmes, kas liecina, ka esmu Jēzus kalps*. 18  Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus labvēlība ir ar jūsu garu, brāļi! Āmen.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”Jēzus zīmes”.